Misvær Og Beiarn Eiendom Da
Juridisk navn:  Misvær Og Beiarn Eiendom Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75538162
Mohus Mohus Fax:
8100 Misvær 8100 Misvær
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 987383364
Aksjekapital: 188.000 NOK
Etableringsdato: 9/23/2004
Foretakstype: DA
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Pedersen Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.24%
Resultat  
  
151.67%
Egenkapital  
  
10.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 408.000 409.000 371.000 350.000 352.000
Resultat: 62.000 -120.000 -76.000 81.000 89.000
Egenkapital: 651.000 589.000 709.000 785.000 704.000
Regnskap for  Misvær Og Beiarn Eiendom Da
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 408.000 409.000 371.000 350.000 352.000
Driftskostnader -312.000 -481.000 -388.000 -206.000 -195.000
Driftsresultat 96.000 -71.000 -17.000 144.000 156.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -35.000 -49.000 -59.000 -63.000 -68.000
Finans -35.000 -49.000 -59.000 -63.000 -68.000
Resultat før skatt 62.000 -120.000 -76.000 81.000 89.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 62.000 -120.000 -76.000 81.000 89.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.366.000 1.411.000 1.422.000 1.499.000 1.581.000
Sum omløpsmidler 149.000 83.000 114.000 251.000 139.000
Sum eiendeler 1.515.000 1.494.000 1.536.000 1.750.000 1.720.000
Sum opptjent egenkapital 463.000 401.000 521.000 598.000 516.000
Sum egenkapital 651.000 589.000 709.000 785.000 704.000
Sum langsiktig gjeld 796.000 887.000 813.000 895.000 976.000
Sum kortsiktig gjeld 68.000 17.000 14.000 70.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 1.515.000 1.493.000 1.536.000 1.751.000 1.720.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 408.000 409.000 371.000 350.000 352.000
Driftsinntekter 408.000 409.000 371.000 350.000 352.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -65.000 0 -23.000 -21.000 -24.000
Avskrivning -71.000 -75.000 -77.000 -82.000 -88.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -176.000 -406.000 -288.000 -103.000 -83.000
Driftskostnader -312.000 -481.000 -388.000 -206.000 -195.000
Driftsresultat 96.000 -71.000 -17.000 144.000 156.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -35.000 -49.000 -59.000 -63.000 -68.000
Finans -35.000 -49.000 -59.000 -63.000 -68.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 62.000 -120.000 -76.000 81.000 89.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.366.000 1.411.000 1.422.000 1.499.000 1.581.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.366.000 1.411.000 1.422.000 1.499.000 1.581.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.366.000 1.411.000 1.422.000 1.499.000 1.581.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 27.000 0 100.000 28.000
Andre fordringer 7.000 19.000 19.000 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 141.000 37.000 95.000 151.000 109.000
Sum omløpsmidler 149.000 83.000 114.000 251.000 139.000
Sum eiendeler 1.515.000 1.494.000 1.536.000 1.750.000 1.720.000
Sum opptjent egenkapital 463.000 401.000 521.000 598.000 516.000
Sum egenkapital 651.000 589.000 709.000 785.000 704.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 796.000 887.000 813.000 895.000 976.000
Leverandørgjeld 6.000 9.000 3.000 13.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 52.000 0 5.000 53.000 31.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 8.000 6.000 5.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 68.000 17.000 14.000 70.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 1.515.000 1.493.000 1.536.000 1.751.000 1.720.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 81.000 66.000 100.000 181.000 99.000
Likviditetsgrad 1 2.2 4.9 8.1 3.6 3.5
Likviditetsgrad 2 2.2 4.9 8.1 3.6 3.5
Soliditet 4 39.5 46.2 44.9 40.9
Resultatgrad 23.5 -17.4 -4.6 41.1 44.3
Rentedekningsgrad 2.7 -1.4 -0.3 2.3 2.3
Gjeldsgrad 1.3 1.5 1.2 1.2 1.4
Total kapitalrentabilitet 6.3 -4.8 -1.1 8.2 9.1
Signatur
31.03.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
31.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex