Mithassel Ingeniør Og Rørleggerbedrift As
Juridisk navn:  Mithassel Ingeniør Og Rørleggerbedrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22237116
Tåsenveien 26 Tåsenveien 26 Fax: 22181240
0853 Oslo 853 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979575319
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 2/1/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Stiansen & Co AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.4%
Resultat  
  
-101.44%
Egenkapital  
  
-38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.910.000 14.059.000 9.632.000 11.813.000 10.730.000
Resultat: -44.000 3.054.000 883.000 1.944.000 2.096.000
Egenkapital: 62.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Regnskap for  Mithassel Ingeniør Og Rørleggerbedrift As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.910.000 14.059.000 9.632.000 11.813.000 10.730.000
Driftskostnader -10.955.000 -11.014.000 -8.755.000 -9.874.000 -8.641.000
Driftsresultat -45.000 3.046.000 878.000 1.940.000 2.089.000
Finansinntekter 5.000 8.000 7.000 7.000 8.000
Finanskostnader -4.000 0 -2.000 -3.000 0
Finans 1.000 8.000 5.000 4.000 8.000
Resultat før skatt -44.000 3.054.000 883.000 1.944.000 2.096.000
Skattekostnad 6.000 -780.000 -222.000 -549.000 -565.000
Årsresultat -38.000 2.273.000 661.000 1.396.000 1.531.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 255.000 299.000 315.000 369.000 245.000
Sum omløpsmidler 2.825.000 4.997.000 2.490.000 3.027.000 3.164.000
Sum eiendeler 3.080.000 5.296.000 2.805.000 3.396.000 3.409.000
Sum opptjent egenkapital -38.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 62.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.018.000 5.196.000 2.705.000 3.295.000 3.309.000
Sum gjeld og egenkapital 3.080.000 5.296.000 2.805.000 3.395.000 3.409.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.908.000 14.059.000 9.632.000 11.813.000 10.730.000
Andre inntekter 2.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.910.000 14.059.000 9.632.000 11.813.000 10.730.000
Varekostnad -4.170.000 -4.469.000 -3.609.000 -5.165.000 -4.201.000
Lønninger -4.954.000 -5.059.000 -3.816.000 -3.355.000 -3.221.000
Avskrivning -90.000 -129.000 -107.000 -125.000 -86.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.741.000 -1.357.000 -1.223.000 -1.229.000 -1.133.000
Driftskostnader -10.955.000 -11.014.000 -8.755.000 -9.874.000 -8.641.000
Driftsresultat -45.000 3.046.000 878.000 1.940.000 2.089.000
Finansinntekter 5.000 8.000 7.000 7.000 8.000
Finanskostnader -4.000 0 -2.000 -3.000 0
Finans 1.000 8.000 5.000 4.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.273.000 -661.000 -1.396.000 -1.531.000
Årsresultat -38.000 2.273.000 661.000 1.396.000 1.531.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 106.000 61.000 45.000 37.000 49.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 149.000 239.000 270.000 332.000 196.000
Sum varige driftsmidler 149.000 239.000 270.000 332.000 196.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 255.000 299.000 315.000 369.000 245.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.720.000 1.084.000 392.000 1.836.000 389.000
Andre fordringer 258.000 156.000 173.000 110.000 947.000
Sum investeringer 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Kasse, bank 845.000 3.754.000 1.923.000 1.079.000 1.826.000
Sum omløpsmidler 2.825.000 4.997.000 2.490.000 3.027.000 3.164.000
Sum eiendeler 3.080.000 5.296.000 2.805.000 3.396.000 3.409.000
Sum opptjent egenkapital -38.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 62.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 645.000 495.000 465.000 259.000 309.000
Betalbar skatt 40.000 796.000 230.000 536.000 566.000
Skyldig offentlige avgifter 802.000 1.267.000 1.001.000 712.000 645.000
Utbytte 0 -2.273.000 -661.000 -1.396.000 -1.531.000
Annen kortsiktig gjeld 1.531.000 364.000 348.000 393.000 257.000
Sum kortsiktig gjeld 3.018.000 5.196.000 2.705.000 3.295.000 3.309.000
Sum gjeld og egenkapital 3.080.000 5.296.000 2.805.000 3.395.000 3.409.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -193.000 -199.000 -215.000 -268.000 -145.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 0.9 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 0.9 1 0.9 1.0 1.0
Soliditet 2 1.9 3.6 2.9 2.9
Resultatgrad -0.4 21.7 9.1 16.4 19.5
Rentedekningsgrad -11.3 4 649.0
Gjeldsgrad 48.7 5 27.1 33.0 33.1
Total kapitalrentabilitet -1.3 57.7 31.6 57.3 61.5
Signatur
30.03.2017
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.03.2017
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex