Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mittet AS
Juridisk navn:  Mittet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70175300
Kvasnesvegen 2 Kvasnesvegen 2 Fax: 70175390
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 959199388
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 41
Etableringsdato: 11/14/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Driv Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.3%
Resultat  
  
206.84%
Egenkapital  
  
-18.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 48.847.000 45.525.000 52.441.000 51.052.000 40.996.000
Resultat: 18.386.000 5.992.000 5.171.000 6.076.000 -1.210.000
Egenkapital: 28.460.000 35.080.000 33.437.000 29.876.000 25.562.000
Regnskap for  Mittet AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 48.847.000 45.525.000 52.441.000 51.052.000 40.996.000
Driftskostnader -50.803.000 -48.466.000 -48.008.000 -46.677.000 -43.279.000
Driftsresultat -1.956.000 -2.941.000 4.432.000 4.374.000 -2.283.000
Finansinntekter 20.679.000 9.008.000 1.047.000 2.175.000 1.358.000
Finanskostnader -337.000 -75.000 -308.000 -473.000 -285.000
Finans 20.342.000 8.933.000 739.000 1.702.000 1.073.000
Resultat før skatt 18.386.000 5.992.000 5.171.000 6.076.000 -1.210.000
Skattekostnad -7.000 -1.348.000 -1.110.000 -1.362.000 607.000
Årsresultat 18.379.000 4.644.000 4.061.000 4.714.000 -602.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.482.000 7.899.000 10.281.000 7.725.000 8.652.000
Sum omløpsmidler 37.386.000 47.088.000 29.771.000 25.994.000 22.474.000
Sum eiendeler 42.868.000 54.987.000 40.052.000 33.719.000 31.126.000
Sum opptjent egenkapital 19.461.000 26.082.000 24.439.000 20.877.000 16.564.000
Sum egenkapital 28.460.000 35.080.000 33.437.000 29.876.000 25.562.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 30.000
Sum kortsiktig gjeld 14.408.000 19.907.000 6.616.000 3.843.000 5.533.000
Sum gjeld og egenkapital 42.867.000 54.987.000 40.053.000 33.718.000 31.125.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.452.000 43.438.000 51.962.000 50.444.000 40.271.000
Andre inntekter 5.395.000 2.087.000 479.000 607.000 725.000
Driftsinntekter 48.847.000 45.525.000 52.441.000 51.052.000 40.996.000
Varekostnad -18.257.000 -17.947.000 -21.593.000 -20.449.000 -17.591.000
Lønninger -19.482.000 -18.213.000 -14.823.000 -14.840.000 -15.622.000
Avskrivning -1.206.000 -1.634.000 -935.000 -996.000 -1.194.000
Nedskrivning 0 0 -465.000 0 0
Andre driftskostnader -9.843.000 -11.424.000 -10.180.000 -9.364.000 -9.671.000
Driftskostnader -50.803.000 -48.466.000 -48.008.000 -46.677.000 -43.279.000
Driftsresultat -1.956.000 -2.941.000 4.432.000 4.374.000 -2.283.000
Finansinntekter 20.679.000 9.008.000 1.047.000 2.175.000 1.358.000
Finanskostnader -337.000 -75.000 -308.000 -473.000 -285.000
Finans 20.342.000 8.933.000 739.000 1.702.000 1.073.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -3.000.000 -500.000 -400.000 0
Årsresultat 18.379.000 4.644.000 4.061.000 4.714.000 -602.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 404.000 411.000 351.000 422.000 1.246.000
Fast eiendom 1.945.000 2.300.000 1.887.000 249.000 285.000
Maskiner anlegg 2.074.000 2.509.000 3.597.000 2.569.000 3.301.000
Driftsløsøre 610.000 732.000 472.000 374.000 493.000
Sum varige driftsmidler 4.629.000 5.541.000 5.956.000 3.191.000 4.079.000
Sum finansielle anleggsmidler 449.000 1.948.000 3.975.000 4.112.000 3.326.000
Sum anleggsmidler 5.482.000 7.899.000 10.281.000 7.725.000 8.652.000
Varebeholdning 4.994.000 7.426.000 7.449.000 7.687.000 8.479.000
Kundefordringer 11.080.000 7.262.000 6.459.000 7.483.000 7.465.000
Andre fordringer 15.798.000 517.000 89.000 904.000 1.088.000
Sum investeringer 0 12.225.000 2.177.000 2.103.000 3.050.000
Kasse, bank 3.306.000 11.657.000 13.597.000 7.817.000 2.392.000
Sum omløpsmidler 37.386.000 47.088.000 29.771.000 25.994.000 22.474.000
Sum eiendeler 42.868.000 54.987.000 40.052.000 33.719.000 31.126.000
Sum opptjent egenkapital 19.461.000 26.082.000 24.439.000 20.877.000 16.564.000
Sum egenkapital 28.460.000 35.080.000 33.437.000 29.876.000 25.562.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 30.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 30.000
Leverandørgjeld 1.014.000 2.120.000 3.249.000 1.362.000 2.328.000
Betalbar skatt 0 1.249.000 807.000 256.000 0
Skyldig offentlige avgifter 3.020.000 2.669.000 296.000 213.000 1.460.000
Utbytte 0 -3.000.000 -500.000 -400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.144.000 5.039.000 2.264.000 2.012.000 1.735.000
Sum kortsiktig gjeld 14.408.000 19.907.000 6.616.000 3.843.000 5.533.000
Sum gjeld og egenkapital 42.867.000 54.987.000 40.053.000 33.718.000 31.125.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.978.000 27.181.000 23.155.000 22.151.000 16.941.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2 4.5 6.8 4.1
Likviditetsgrad 2 2.2 2 3.4 4.8 2.6
Soliditet 66.4 63.8 83.5 88.6 82.1
Resultatgrad -6.5 8.5 8.6 -5.6
Rentedekningsgrad -5.8 -39.2 14.4 13.8 -3.2
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.2 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 43.7 1 13.7 19.4 -3.0
Signatur
10.04.2017
SIGNATUR
MITTET VIDAR
Prokurister
10.04.2017
PROKURA HVER FOR SEG
HANSEN TORODD
MITTET VIDAR
MJELDE REIDAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex