Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mittet Invest AS
Juridisk navn:  Mittet Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73975777
Sjølystvegen 22 Sjølystvegen 22 Fax: 73975778
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 989124404
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/5/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Arne J Buvik AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1%
Resultat  
  
275%
Egenkapital  
  
-4.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 302.000 299.000 308.000 301.000 0
Resultat: 7.000 -4.000 -30.000 -52.000 -13.000
Egenkapital: 661.000 693.000 738.000 775.000 998.000
Regnskap for  Mittet Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 302.000 299.000 308.000 301.000 0
Driftskostnader -232.000 -238.000 -266.000 -272.000 -14.000
Driftsresultat 70.000 61.000 43.000 29.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -63.000 -65.000 -72.000 -81.000 0
Finans -63.000 -65.000 -72.000 -81.000 1.000
Resultat før skatt 7.000 -4.000 -30.000 -52.000 -13.000
Skattekostnad -40.000 -40.000 -7.000 0 0
Årsresultat -32.000 -44.000 -37.000 -52.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.467.000 2.602.000 2.737.000 2.854.000 953.000
Sum omløpsmidler 35.000 15.000 14.000 65.000 55.000
Sum eiendeler 2.502.000 2.617.000 2.751.000 2.919.000 1.008.000
Sum opptjent egenkapital 427.000 459.000 504.000 540.000 763.000
Sum egenkapital 661.000 693.000 738.000 775.000 998.000
Sum langsiktig gjeld 1.769.000 1.867.000 1.996.000 2.123.000 0
Sum kortsiktig gjeld 71.000 57.000 17.000 22.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 2.501.000 2.617.000 2.751.000 2.919.000 1.007.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 302.000 299.000 308.000 301.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 302.000 299.000 308.000 301.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -135.000 -135.000 -133.000 -132.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -97.000 -103.000 -133.000 -140.000 -14.000
Driftskostnader -232.000 -238.000 -266.000 -272.000 -14.000
Driftsresultat 70.000 61.000 43.000 29.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -63.000 -65.000 -72.000 -81.000 0
Finans -63.000 -65.000 -72.000 -81.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -32.000 -44.000 -37.000 -52.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.458.000 2.590.000 2.722.000 2.854.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 12.000 15.000 0 0
Sum varige driftsmidler 2.467.000 2.602.000 2.737.000 2.854.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 953.000
Sum anleggsmidler 2.467.000 2.602.000 2.737.000 2.854.000 953.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 7.000 7.000 6.000 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 28.000 9.000 7.000 60.000 55.000
Sum omløpsmidler 35.000 15.000 14.000 65.000 55.000
Sum eiendeler 2.502.000 2.617.000 2.751.000 2.919.000 1.008.000
Sum opptjent egenkapital 427.000 459.000 504.000 540.000 763.000
Sum egenkapital 661.000 693.000 738.000 775.000 998.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.769.000 1.867.000 1.996.000 2.123.000 0
Leverandørgjeld 0 4.000 0 0 0
Betalbar skatt 40.000 40.000 7.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000 12.000 10.000 22.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 71.000 57.000 17.000 22.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 2.501.000 2.617.000 2.751.000 2.919.000 1.007.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -36.000 -42.000 -3.000 43.000 45.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.3 0.8 3.0 5.5
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3 0.8 3.0 5.6
Soliditet 26.4 26.5 26.8 26.5 99.0
Resultatgrad 23.2 20.4 1 9.6
Rentedekningsgrad 1.1 0.9 0.6 0.4
Gjeldsgrad 2.8 2.8 2.7 2.8 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.8 2.3 1.6 1.0 -1.3
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex