Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mittet Spesialprodukter As
Juridisk navn:  Mittet Spesialprodukter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kvasnesvegen 2 Kvasnesvegen 2 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 918144501
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/14/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Driv Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.55%
Resultat  
  
1.44%
Egenkapital  
  
-83.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 32.253.000 31.148.000
Resultat: 15.511.000 15.291.000
Egenkapital: 910.000 5.558.000
Regnskap for  Mittet Spesialprodukter As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 32.253.000 31.148.000
Driftskostnader -16.782.000 -16.306.000
Driftsresultat 15.471.000 14.842.000
Finansinntekter 576.000 484.000
Finanskostnader -536.000 -35.000
Finans 40.000 449.000
Resultat før skatt 15.511.000 15.291.000
Skattekostnad -3.569.000 -3.667.000
Årsresultat 11.943.000 11.623.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 93.000 153.000
Sum omløpsmidler 18.997.000 16.048.000
Sum eiendeler 19.090.000 16.201.000
Sum opptjent egenkapital 880.000 5.528.000
Sum egenkapital 910.000 5.558.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 18.179.000 10.643.000
Sum gjeld og egenkapital 19.090.000 16.201.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.253.000 31.148.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 32.253.000 31.148.000
Varekostnad -13.687.000 -14.191.000
Lønninger 0 0
Avskrivning -35.000 -32.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -3.060.000 -2.083.000
Driftskostnader -16.782.000 -16.306.000
Driftsresultat 15.471.000 14.842.000
Finansinntekter 576.000 484.000
Finanskostnader -536.000 -35.000
Finans 40.000 449.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -15.000.000 0
Årsresultat 11.943.000 11.623.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 25.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 93.000 128.000
Sum varige driftsmidler 93.000 128.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 93.000 153.000
Varebeholdning 235.000 419.000
Kundefordringer 3.339.000 4.647.000
Andre fordringer 210.000 374.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 6.982.000 1.779.000
Sum omløpsmidler 18.997.000 16.048.000
Sum eiendeler 19.090.000 16.201.000
Sum opptjent egenkapital 880.000 5.528.000
Sum egenkapital 910.000 5.558.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 8.000.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0
Leverandørgjeld 72.000 845.000
Betalbar skatt 3.067.000 1.772.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte -15.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 39.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 18.179.000 10.643.000
Sum gjeld og egenkapital 19.090.000 16.201.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 818.000 5.405.000
Likviditetsgrad 1 1 1.5
Likviditetsgrad 2 1 1.5
Soliditet 4.8 34.3
Resultatgrad 4 47.6
Rentedekningsgrad 28.9 424.1
Gjeldsgrad 2 1.9
Total kapitalrentabilitet 84.1 94.6
Signatur
31.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex