Mjømen Og Berge Eiendom AS
Juridisk navn:  Mjømen Og Berge Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Mjømna 52 Kvernevågen Fax:
5978 Mjømna 5978 Mjømna
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Gulen
Org.nr: 993054291
Aksjekapital: 223.000 NOK
Etableringsdato: 3/12/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Knarvik As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.11%
Resultat  
  
7.94%
Egenkapital  
  
4.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 670.000 603.000 667.000 609.000 580.000
Resultat: 204.000 189.000 289.000 206.000 135.000
Egenkapital: 3.526.000 3.381.000 3.260.000 3.040.000 2.883.000
Regnskap for  Mjømen Og Berge Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 670.000 603.000 667.000 609.000 580.000
Driftskostnader -314.000 -291.000 -203.000 -198.000 -229.000
Driftsresultat 356.000 313.000 463.000 411.000 351.000
Finansinntekter 0 45.000 0 2.000 5.000
Finanskostnader -151.000 -168.000 -174.000 -207.000 -222.000
Finans -151.000 -123.000 -174.000 -205.000 -217.000
Resultat før skatt 204.000 189.000 289.000 206.000 135.000
Skattekostnad -60.000 -69.000 -69.000 -49.000 -41.000
Årsresultat 145.000 121.000 220.000 157.000 94.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.333.000 4.400.000 4.467.000 4.534.000 3.626.000
Sum omløpsmidler 1.843.000 1.944.000 2.034.000 1.980.000 2.474.000
Sum eiendeler 6.176.000 6.344.000 6.501.000 6.514.000 6.100.000
Sum opptjent egenkapital 3.371.000 3.226.000 3.105.000 2.885.000 2.728.000
Sum egenkapital 3.526.000 3.381.000 3.260.000 3.040.000 2.883.000
Sum langsiktig gjeld 2.580.000 2.848.000 3.172.000 3.403.000 3.171.000
Sum kortsiktig gjeld 71.000 115.000 69.000 72.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 6.177.000 6.344.000 6.501.000 6.515.000 6.101.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.000 11.000 0 5.000 0
Andre inntekter 667.000 592.000 667.000 604.000 580.000
Driftsinntekter 670.000 603.000 667.000 609.000 580.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -123.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -247.000 -224.000 -136.000 -131.000 -106.000
Driftskostnader -314.000 -291.000 -203.000 -198.000 -229.000
Driftsresultat 356.000 313.000 463.000 411.000 351.000
Finansinntekter 0 45.000 0 2.000 5.000
Finanskostnader -151.000 -168.000 -174.000 -207.000 -222.000
Finans -151.000 -123.000 -174.000 -205.000 -217.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 145.000 121.000 220.000 157.000 94.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.609.000 2.676.000 2.743.000 2.810.000 1.669.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 152.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.609.000 2.676.000 2.743.000 2.810.000 1.821.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.724.000 1.724.000 1.724.000 1.724.000 1.805.000
Sum anleggsmidler 4.333.000 4.400.000 4.467.000 4.534.000 3.626.000
Varebeholdning 440.000 440.000 440.000 440.000 931.000
Kundefordringer 168.000 46.000 46.000 108.000 46.000
Andre fordringer 1.051.000 1.330.000 1.385.000 1.388.000 1.150.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 185.000 128.000 164.000 45.000 346.000
Sum omløpsmidler 1.843.000 1.944.000 2.034.000 1.980.000 2.474.000
Sum eiendeler 6.176.000 6.344.000 6.501.000 6.514.000 6.100.000
Sum opptjent egenkapital 3.371.000 3.226.000 3.105.000 2.885.000 2.728.000
Sum egenkapital 3.526.000 3.381.000 3.260.000 3.040.000 2.883.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.580.000 2.848.000 3.172.000 3.403.000 3.171.000
Leverandørgjeld 1.000 0 0 16.000 6.000
Betalbar skatt 60.000 69.000 69.000 49.000 41.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 46.000 0 7.000 0
Sum kortsiktig gjeld 71.000 115.000 69.000 72.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 6.177.000 6.344.000 6.501.000 6.515.000 6.101.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.772.000 1.829.000 1.965.000 1.908.000 2.427.000
Likviditetsgrad 1 26 16.9 29.5 27.5 52.6
Likviditetsgrad 2 19.8 13.1 23.1 21.4 32.9
Soliditet 57.1 53.3 50.1 46.7 47.3
Resultatgrad 53.1 51.9 69.4 67.5 60.5
Rentedekningsgrad 2.4 1.9 2.7 2.0 1.6
Gjeldsgrad 0.8 0.9 1 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 5.8 5.6 7.1 6.3 5.8
Signatur
18.04.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex