Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mjømna Park As
Juridisk navn:  Mjømna Park As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91771022
Mjømna 211 Mjømna 211 Fax:
5978 Mjømna 5978 Mjømna
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Gulen
Org.nr: 997602390
Aksjekapital: 180.000 NOK
Etableringsdato: 11/8/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Fakta Revisjon AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Knarvik As
Utvikling:
Omsetning  
  
76.92%
Resultat  
  
49%
Egenkapital  
  
391.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 414.000 234.000 305.000 640.000 444.000
Resultat: -102.000 -200.000 -145.000 259.000 -165.000
Egenkapital: 236.000 -81.000 73.000 183.000 -53.000
Regnskap for  Mjømna Park As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 414.000 234.000 305.000 640.000 444.000
Driftskostnader -448.000 -404.000 -416.000 -342.000 -565.000
Driftsresultat -35.000 -169.000 -111.000 298.000 -122.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -67.000 -32.000 -34.000 -40.000 -44.000
Finans -67.000 -32.000 -34.000 -39.000 -43.000
Resultat før skatt -102.000 -200.000 -145.000 259.000 -165.000
Skattekostnad 19.000 46.000 36.000 -23.000 0
Årsresultat -83.000 -154.000 -109.000 236.000 -165.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.522.000 2.398.000 2.406.000 2.450.000 2.557.000
Sum omløpsmidler 366.000 548.000 722.000 862.000 491.000
Sum eiendeler 3.888.000 2.946.000 3.128.000 3.312.000 3.048.000
Sum opptjent egenkapital -264.000 -181.000 -27.000 83.000 -153.000
Sum egenkapital 236.000 -81.000 73.000 183.000 -53.000
Sum langsiktig gjeld 3.401.000 2.876.000 2.954.000 3.110.000 2.960.000
Sum kortsiktig gjeld 251.000 151.000 100.000 20.000 140.000
Sum gjeld og egenkapital 3.888.000 2.946.000 3.127.000 3.313.000 3.047.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 107.000 7.000 0 126.000 35.000
Andre inntekter 307.000 228.000 305.000 514.000 409.000
Driftsinntekter 414.000 234.000 305.000 640.000 444.000
Varekostnad -45.000 -72.000 -49.000 -85.000 -75.000
Lønninger 0 -25.000 0 0 0
Avskrivning -161.000 -114.000 -103.000 -106.000 -100.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -242.000 -193.000 -264.000 -151.000 -390.000
Driftskostnader -448.000 -404.000 -416.000 -342.000 -565.000
Driftsresultat -35.000 -169.000 -111.000 298.000 -122.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -67.000 -32.000 -34.000 -40.000 -44.000
Finans -67.000 -32.000 -34.000 -39.000 -43.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -83.000 -154.000 -109.000 236.000 -165.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 78.000 59.000 13.000 0 0
Fast eiendom 3.359.000 2.226.000 2.313.000 2.403.000 2.497.000
Maskiner anlegg 85.000 113.000 80.000 48.000 60.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.444.000 2.339.000 2.393.000 2.450.000 2.557.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.522.000 2.398.000 2.406.000 2.450.000 2.557.000
Varebeholdning 206.000 180.000 143.000 108.000 123.000
Kundefordringer 62.000 21.000 39.000 115.000 40.000
Andre fordringer 30.000 243.000 42.000 11.000 60.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 68.000 104.000 498.000 629.000 268.000
Sum omløpsmidler 366.000 548.000 722.000 862.000 491.000
Sum eiendeler 3.888.000 2.946.000 3.128.000 3.312.000 3.048.000
Sum opptjent egenkapital -264.000 -181.000 -27.000 83.000 -153.000
Sum egenkapital 236.000 -81.000 73.000 183.000 -53.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 23.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.401.000 2.876.000 2.954.000 3.110.000 2.960.000
Leverandørgjeld 249.000 106.000 100.000 17.000 114.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 2.000 0 1.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 42.000 0 1.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 251.000 151.000 100.000 20.000 140.000
Sum gjeld og egenkapital 3.888.000 2.946.000 3.127.000 3.313.000 3.047.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 115.000 397.000 622.000 842.000 351.000
Likviditetsgrad 1 1.5 3.6 7.2 43.1 3.5
Likviditetsgrad 2 0.6 2.4 5.8 37.8 2.7
Soliditet 6.1 -2.7 2.3 5.5 -1.7
Resultatgrad -8.5 -72.2 -36.4 46.6 -27.5
Rentedekningsgrad -0.5 -5.3 -3.3 7.5 -2.8
Gjeldsgrad 15.5 -37.4 41.8 17.1 -58.5
Total kapitalrentabilitet -0.9 -5.7 -3.5 9.0 -4.0
Signatur
25.05.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex