Mjøndalen Bygg- Og Flisesenter AS
Juridisk navn:  Mjøndalen Bygg- Og Flisesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32270190
Strandveien 7 Strandveien 7 Fax: 32873360
3050 Mjøndalen 3050 Mjøndalen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 979435681
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/1/1997 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Svein Larsen Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.99%
Resultat  
  
14.29%
Egenkapital  
  
4.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.234.000 4.652.000 4.607.000 4.817.000 3.946.000
Resultat: 24.000 21.000 236.000 123.000 -66.000
Egenkapital: 553.000 529.000 508.000 272.000 149.000
Regnskap for  Mjøndalen Bygg- Og Flisesenter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.234.000 4.652.000 4.607.000 4.817.000 3.946.000
Driftskostnader -4.149.000 -4.567.000 -4.290.000 -4.577.000 -3.907.000
Driftsresultat 85.000 86.000 317.000 241.000 39.000
Finansinntekter 4.000 3.000 4.000 0 0
Finanskostnader -65.000 -68.000 -85.000 -118.000 -106.000
Finans -61.000 -65.000 -81.000 -118.000 -106.000
Resultat før skatt 24.000 21.000 236.000 123.000 -66.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 24.000 21.000 236.000 123.000 -66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 14.000 0 0 5.000
Sum omløpsmidler 2.645.000 2.822.000 3.485.000 3.183.000 2.904.000
Sum eiendeler 2.657.000 2.836.000 3.485.000 3.183.000 2.909.000
Sum opptjent egenkapital 453.000 429.000 408.000 172.000 49.000
Sum egenkapital 553.000 529.000 508.000 272.000 149.000
Sum langsiktig gjeld 775.000 913.000 1.044.000 1.164.000 1.274.000
Sum kortsiktig gjeld 1.329.000 1.394.000 1.934.000 1.747.000 1.486.000
Sum gjeld og egenkapital 2.657.000 2.836.000 3.486.000 3.183.000 2.909.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.233.000 4.652.000 4.607.000 4.817.000 3.946.000
Andre inntekter 1.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.234.000 4.652.000 4.607.000 4.817.000 3.946.000
Varekostnad -2.484.000 -2.708.000 -2.190.000 -2.328.000 -1.830.000
Lønninger -891.000 -1.067.000 -1.359.000 -1.402.000 -1.208.000
Avskrivning -2.000 -2.000 0 0 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -772.000 -790.000 -741.000 -847.000 -866.000
Driftskostnader -4.149.000 -4.567.000 -4.290.000 -4.577.000 -3.907.000
Driftsresultat 85.000 86.000 317.000 241.000 39.000
Finansinntekter 4.000 3.000 4.000 0 0
Finanskostnader -65.000 -68.000 -85.000 -118.000 -106.000
Finans -61.000 -65.000 -81.000 -118.000 -106.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 24.000 21.000 236.000 123.000 -66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 14.000 0 0 5.000
Sum varige driftsmidler 12.000 14.000 0 0 5.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.000 14.000 0 0 5.000
Varebeholdning 2.510.000 2.547.000 3.214.000 2.972.000 2.641.000
Kundefordringer 84.000 134.000 73.000 161.000 92.000
Andre fordringer 26.000 54.000 39.000 6.000 85.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 88.000 159.000 43.000 86.000
Sum omløpsmidler 2.645.000 2.822.000 3.485.000 3.183.000 2.904.000
Sum eiendeler 2.657.000 2.836.000 3.485.000 3.183.000 2.909.000
Sum opptjent egenkapital 453.000 429.000 408.000 172.000 49.000
Sum egenkapital 553.000 529.000 508.000 272.000 149.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 775.000 913.000 1.044.000 1.164.000 1.274.000
Leverandørgjeld 413.000 502.000 1.000.000 796.000 509.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 231.000 172.000 153.000 115.000 178.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 685.000 720.000 781.000 836.000 799.000
Sum kortsiktig gjeld 1.329.000 1.394.000 1.934.000 1.747.000 1.486.000
Sum gjeld og egenkapital 2.657.000 2.836.000 3.486.000 3.183.000 2.909.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.316.000 1.428.000 1.551.000 1.436.000 1.418.000
Likviditetsgrad 1 2 2 1.8 1.8 2.0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2
Soliditet 20.8 18.7 14.6 8.5 5.1
Resultatgrad 2 1.8 6.9 5.0 1.0
Rentedekningsgrad 1.3 1.3 3.7 2.0 0.4
Gjeldsgrad 3.8 4.4 5.9 10.7 18.5
Total kapitalrentabilitet 3.3 3.1 9.2 7.6 1.3
Signatur
26.08.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex