Mjøsbetong As
Juridisk navn:  Mjøsbetong As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62577777
Kjonerudvegen 148 Kjonerudvegen 148 Fax:
2312 Ottestad 2312 Ottestad
Fylke: Kommune:
Hedmark Stange
Org.nr: 812080482
Aksjekapital: 1.175.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 6/13/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Regnskapsfører: Stange Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.48%
Resultat  
  
13.39%
Egenkapital  
  
64.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013
Omsetning: 27.548.000 24.491.000
Resultat: 5.599.000 4.938.000
Egenkapital: 7.892.000 4.805.000
Regnskap for  Mjøsbetong As
Resultat 2014 2013
Driftsinntekter 27.548.000 24.491.000
Driftskostnader -22.078.000 -19.594.000
Driftsresultat 5.470.000 4.898.000
Finansinntekter 129.000 40.000
Finanskostnader 0 0
Finans 129.000 40.000
Resultat før skatt 5.599.000 4.938.000
Skattekostnad -1.512.000 -1.387.000
Årsresultat 4.087.000 3.551.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.261.000 1.837.000
Sum omløpsmidler 11.146.000 7.292.000
Sum eiendeler 12.407.000 9.129.000
Sum opptjent egenkapital 6.717.000 3.630.000
Sum egenkapital 7.892.000 4.805.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.515.000 4.324.000
Sum gjeld og egenkapital 12.407.000 9.129.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.523.000 24.441.000
Andre inntekter 25.000 50.000
Driftsinntekter 27.548.000 24.491.000
Varekostnad -14.882.000 -13.202.000
Lønninger -3.823.000 -3.389.000
Avskrivning -631.000 -595.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.742.000 -2.408.000
Driftskostnader -22.078.000 -19.594.000
Driftsresultat 5.470.000 4.898.000
Finansinntekter 129.000 40.000
Finanskostnader 0 0
Finans 129.000 40.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -1.000.000 -600.000
Årsresultat 4.087.000 3.551.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 165.000 110.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 1.096.000 1.727.000
Sum varige driftsmidler 1.096.000 1.727.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 1.261.000 1.837.000
Varebeholdning 1.194.000 395.000
Kundefordringer 1.291.000 1.357.000
Andre fordringer 24.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 8.637.000 5.539.000
Sum omløpsmidler 11.146.000 7.292.000
Sum eiendeler 12.407.000 9.129.000
Sum opptjent egenkapital 6.717.000 3.630.000
Sum egenkapital 7.892.000 4.805.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 673.000 1.204.000
Betalbar skatt 1.567.000 1.497.000
Skyldig offentlige avgifter 879.000 661.000
Utbytte -1.000.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 396.000 362.000
Sum kortsiktig gjeld 4.515.000 4.324.000
Sum gjeld og egenkapital 12.407.000 9.129.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.631.000 2.968.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.7
Likviditetsgrad 2 2.3 1.6
Soliditet 63.6 52.6
Resultatgrad 19.9 20.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.9
Total kapitalrentabilitet 45.1 54.1
Signatur
23.12.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex