Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mjøsbetong As
Juridisk navn:  Mjøsbetong As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62577501
Kjonerudvegen 148 Kjonerudvegen 148 Fax:
2312 Ottestad 2312 Ottestad
Fylke: Kommune:
Hedmark Stange
Org.nr: 812080482
Aksjekapital: 1.175.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 6/13/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Regnskapsfører: Stange Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2013
Omsetning: 24.491.000
Resultat: 4.938.000
Egenkapital: 4.805.000
Regnskap for  Mjøsbetong As
Resultat 2013
Driftsinntekter 24.491.000
Driftskostnader -19.594.000
Driftsresultat 4.898.000
Finansinntekter 40.000
Finanskostnader 0
Finans 40.000
Resultat før skatt 4.938.000
Skattekostnad -1.387.000
Årsresultat 3.551.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.837.000
Sum omløpsmidler 7.292.000
Sum eiendeler 9.129.000
Sum opptjent egenkapital 3.630.000
Sum egenkapital 4.805.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 4.324.000
Sum gjeld og egenkapital 9.129.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.441.000
Andre inntekter 50.000
Driftsinntekter 24.491.000
Varekostnad -13.202.000
Lønninger -3.389.000
Avskrivning -595.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.408.000
Driftskostnader -19.594.000
Driftsresultat 4.898.000
Finansinntekter 40.000
Finanskostnader 0
Finans 40.000
Konsernbidrag 0
Utbytte -600.000
Årsresultat 3.551.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 110.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 1.727.000
Sum varige driftsmidler 1.727.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 1.837.000
Varebeholdning 395.000
Kundefordringer 1.357.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 5.539.000
Sum omløpsmidler 7.292.000
Sum eiendeler 9.129.000
Sum opptjent egenkapital 3.630.000
Sum egenkapital 4.805.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 1.204.000
Betalbar skatt 1.497.000
Skyldig offentlige avgifter 661.000
Utbytte -600.000
Annen kortsiktig gjeld 362.000
Sum kortsiktig gjeld 4.324.000
Sum gjeld og egenkapital 9.129.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.968.000
Likviditetsgrad 1 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6
Soliditet 52.6
Resultatgrad 20.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9
Total kapitalrentabilitet 54.1
Signatur
23.12.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex