Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mjøsbetong As
Juridisk navn:  Mjøsbetong As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62577777
Kjonerudvegen 148 Kjonerudvegen 148 Fax:
2312 Ottestad 2312 Ottestad
Fylke: Kommune:
Hedmark Stange
Org.nr: 812080482
Aksjekapital: 1.175.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 13.06.2013
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Regnskapsfører: Stange Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1,74%
Resultat  
  
-14,82%
Egenkapital  
  
31,2%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013
Omsetning: 28.026.000 27.548.000 24.491.000
Resultat: 4.769.000 5.599.000 4.938.000
Egenkapital: 10.354.000 7.892.000 4.805.000
Regnskap for  Mjøsbetong As
Resultat 2015 2014 2013
Driftsinntekter 28.026.000 27.548.000 24.491.000
Driftskostnader -23.375.000 -22.078.000 -19.594.000
Driftsresultat 4.652.000 5.470.000 4.898.000
Finansinntekter 119.000 129.000 40.000
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans 118.000 129.000 40.000
Resultat før skatt 4.769.000 5.599.000 4.938.000
Skattekostnad -1.307.000 -1.512.000 -1.387.000
Årsresultat 3.462.000 4.087.000 3.551.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.221.000 1.261.000 1.837.000
Sum omløpsmidler 14.214.000 11.146.000 7.292.000
Sum eiendeler 15.435.000 12.407.000 9.129.000
Sum opptjent egenkapital 9.179.000 6.717.000 3.630.000
Sum egenkapital 10.354.000 7.892.000 4.805.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.081.000 4.515.000 4.324.000
Sum gjeld og egenkapital 15.435.000 12.407.000 9.129.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.005.000 27.523.000 24.441.000
Andre inntekter 21.000 25.000 50.000
Driftsinntekter 28.026.000 27.548.000 24.491.000
Varekostnad -15.663.000 -14.882.000 -13.202.000
Lønninger -4.125.000 -3.823.000 -3.389.000
Avskrivning -557.000 -631.000 -595.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.030.000 -2.742.000 -2.408.000
Driftskostnader -23.375.000 -22.078.000 -19.594.000
Driftsresultat 4.652.000 5.470.000 4.898.000
Finansinntekter 119.000 129.000 40.000
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans 118.000 129.000 40.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 -600.000
Årsresultat 3.462.000 4.087.000 3.551.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 202.000 165.000 110.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.019.000 1.096.000 1.727.000
Sum varige driftsmidler 1.019.000 1.096.000 1.727.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.221.000 1.261.000 1.837.000
Varebeholdning 1.497.000 1.194.000 395.000
Kundefordringer 1.211.000 1.291.000 1.357.000
Andre fordringer 27.000 24.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 11.479.000 8.637.000 5.539.000
Sum omløpsmidler 14.214.000 11.146.000 7.292.000
Sum eiendeler 15.435.000 12.407.000 9.129.000
Sum opptjent egenkapital 9.179.000 6.717.000 3.630.000
Sum egenkapital 10.354.000 7.892.000 4.805.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.582.000 673.000 1.204.000
Betalbar skatt 1.344.000 1.567.000 1.497.000
Skyldig offentlige avgifter 803.000 879.000 661.000
Utbytte 0 -1.000.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 1.353.000 396.000 362.000
Sum kortsiktig gjeld 5.081.000 4.515.000 4.324.000
Sum gjeld og egenkapital 15.435.000 12.407.000 9.129.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.133.000 6.631.000 2.968.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.5 1.7
Likviditetsgrad 2 2.6 2.3 1.6
Soliditet 67.1 63.6 52.6
Resultatgrad 16.6 19.9 20.0
Rentedekningsgrad 4771.0
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.9
Total kapitalrentabilitet 30.9 45.1 54.1
Signatur
23.12.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex