Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mjelstad Vvs As
Juridisk navn:  Mjelstad Vvs As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41201809
Hylkjeflaten 40 Hylkjeflaten 40 Fax:
5109 Hylkje 5109 Hylkje
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 997948297
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 1/1/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.33%
Resultat  
  
-206.25%
Egenkapital  
  
-108.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.431.000 10.882.000 8.351.000 6.694.000 4.784.000
Resultat: -98.000 -32.000 202.000 -88.000 424.000
Egenkapital: -8.000 90.000 465.000 286.000 373.000
Regnskap for  Mjelstad Vvs As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.431.000 10.882.000 8.351.000 6.694.000 4.784.000
Driftskostnader -9.482.000 -10.888.000 -8.139.000 -6.760.000 -4.340.000
Driftsresultat -51.000 -6.000 212.000 -66.000 444.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0 1.000
Finanskostnader -47.000 -26.000 -11.000 -22.000 -21.000
Finans -47.000 -26.000 -9.000 -22.000 -20.000
Resultat før skatt -98.000 -32.000 202.000 -88.000 424.000
Skattekostnad 0 -30.000 -23.000 0 -124.000
Årsresultat -98.000 -62.000 179.000 -88.000 301.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 329.000 94.000 94.000 191.000 288.000
Sum omløpsmidler 2.121.000 2.642.000 1.979.000 1.968.000 1.713.000
Sum eiendeler 2.450.000 2.736.000 2.073.000 2.159.000 2.001.000
Sum opptjent egenkapital -38.000 60.000 435.000 256.000 343.000
Sum egenkapital -8.000 90.000 465.000 286.000 373.000
Sum langsiktig gjeld 272.000 35.000 107.000 197.000 262.000
Sum kortsiktig gjeld 2.186.000 2.611.000 1.501.000 1.676.000 1.365.000
Sum gjeld og egenkapital 2.450.000 2.736.000 2.073.000 2.159.000 2.000.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.368.000 10.878.000 8.351.000 6.694.000 4.784.000
Andre inntekter 62.000 5.000 0 0 0
Driftsinntekter 9.431.000 10.882.000 8.351.000 6.694.000 4.784.000
Varekostnad -4.101.000 -5.443.000 0 -2.737.000 -1.783.000
Lønninger -3.558.000 -3.761.000 -2.910.000 -2.877.000 -1.815.000
Avskrivning -69.000 -113.000 -97.000 -97.000 -97.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.754.000 -1.571.000 -1.380.000 -1.049.000 -645.000
Driftskostnader -9.482.000 -10.888.000 -8.139.000 -6.760.000 -4.340.000
Driftsresultat -51.000 -6.000 212.000 -66.000 444.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0 1.000
Finanskostnader -47.000 -26.000 -11.000 -22.000 -21.000
Finans -47.000 -26.000 -9.000 -22.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 -179.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -98.000 -62.000 179.000 -88.000 301.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 12.000 16.000 0 0 0
Driftsløsøre 297.000 58.000 94.000 191.000 288.000
Sum varige driftsmidler 309.000 74.000 94.000 191.000 288.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 329.000 94.000 94.000 191.000 288.000
Varebeholdning 155.000 252.000 277.000 50.000 50.000
Kundefordringer 1.447.000 1.608.000 1.391.000 1.369.000 890.000
Andre fordringer 518.000 781.000 262.000 49.000 147.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 49.000 500.000 626.000
Sum omløpsmidler 2.121.000 2.642.000 1.979.000 1.968.000 1.713.000
Sum eiendeler 2.450.000 2.736.000 2.073.000 2.159.000 2.001.000
Sum opptjent egenkapital -38.000 60.000 435.000 256.000 343.000
Sum egenkapital -8.000 90.000 465.000 286.000 373.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 526.000 420.000 130.000 500.000 0
Sum langsiktig gjeld 272.000 35.000 107.000 197.000 262.000
Leverandørgjeld 736.000 948.000 434.000 97.000 365.000
Betalbar skatt 0 30.000 147.000 124.000 124.000
Skyldig offentlige avgifter 554.000 514.000 493.000 698.000 347.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 370.000 699.000 298.000 257.000 529.000
Sum kortsiktig gjeld 2.186.000 2.611.000 1.501.000 1.676.000 1.365.000
Sum gjeld og egenkapital 2.450.000 2.736.000 2.073.000 2.159.000 2.000.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -65.000 31.000 478.000 292.000 348.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.3 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1.1 1.2 1.3
Soliditet -0.3 3.3 22.4 13.2 18.6
Resultatgrad -0.5 -0.1 2.5 -1.0 9.3
Rentedekningsgrad -1.1 -0.2 19.3 -3.0 21.2
Gjeldsgrad -307.3 29.4 3.5 6.5 4.4
Total kapitalrentabilitet -2.1 -0.2 10.3 -3.1 22.3
Signatur
21.09.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex