Mmg Marine AS
Juridisk navn:  Mmg Marine AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95235568
Thor Bunkholts Veg 5 Thor Bunkholts Veg 5 Fax:
3733 Skien 3733 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 989497146
Aksjekapital: 340.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/27/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.51%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
583.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 272.000 279.000 257.000 406.000 1.110.000
Resultat: 35.000 0 24.000 -186.000 354.000
Egenkapital: 29.000 -6.000 -6.000 -29.000 157.000
Regnskap for  Mmg Marine AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 272.000 279.000 257.000 406.000 1.110.000
Driftskostnader -237.000 -280.000 -233.000 -592.000 -755.000
Driftsresultat 35.000 0 24.000 -186.000 356.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 0 0 0 0 -2.000
Resultat før skatt 35.000 0 24.000 -186.000 354.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 35.000 0 24.000 -186.000 354.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 69.000 36.000 31.000 46.000 309.000
Sum eiendeler 69.000 36.000 31.000 46.000 309.000
Sum opptjent egenkapital -311.000 -346.000 -346.000 -369.000 -183.000
Sum egenkapital 29.000 -6.000 -6.000 -29.000 157.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 40.000 42.000 37.000 76.000 152.000
Sum gjeld og egenkapital 69.000 36.000 31.000 47.000 309.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 272.000 279.000 257.000 406.000 1.110.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 272.000 279.000 257.000 406.000 1.110.000
Varekostnad -19.000 -25.000 0 0 0
Lønninger -177.000 -186.000 -183.000 -521.000 -592.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -41.000 -69.000 -50.000 -71.000 -163.000
Driftskostnader -237.000 -280.000 -233.000 -592.000 -755.000
Driftsresultat 35.000 0 24.000 -186.000 356.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 0 0 0 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 35.000 0 24.000 -186.000 354.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 29.000 212.000
Andre fordringer 4.000 3.000 2.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 65.000 33.000 29.000 17.000 97.000
Sum omløpsmidler 69.000 36.000 31.000 46.000 309.000
Sum eiendeler 69.000 36.000 31.000 46.000 309.000
Sum opptjent egenkapital -311.000 -346.000 -346.000 -369.000 -183.000
Sum egenkapital 29.000 -6.000 -6.000 -29.000 157.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 0 0 -5.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 14.000 10.000 18.000 88.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 28.000 26.000 62.000 64.000
Sum kortsiktig gjeld 40.000 42.000 37.000 76.000 152.000
Sum gjeld og egenkapital 69.000 36.000 31.000 47.000 309.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.000 -6.000 -6.000 -30.000 157.000
Likviditetsgrad 1 1.7 0.9 0.8 0.6 2.0
Likviditetsgrad 2 1.7 0.9 0.8 0.7 2.1
Soliditet 4 -16.7 -19.4 -61.7 50.8
Resultatgrad 12.9 0 9.3 -45.8 32.1
Rentedekningsgrad 178.0
Gjeldsgrad 1.4 -6.2 -2.6 1.0
Total kapitalrentabilitet 50.7 0 77.4 -395.7 115.2
Signatur
30.09.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex