Mo Invest Og Design As
Juridisk navn:  Mo Invest Og Design As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90569965
C/O Marita Olsen Steinsvikvegen 12F C/O Marita Olsen Steinsvikvegen 12F Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 917148945
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 4/19/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Torvund Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.91%
Resultat  
  
-57.3%
Egenkapital  
  
9.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.962.000 8.035.000 3.633.000 3.633.000
Resultat: 415.000 972.000 862.000 862.000
Egenkapital: 996.000 908.000 669.000 669.000
Regnskap for  Mo Invest Og Design As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.962.000 8.035.000 3.633.000 3.633.000
Driftskostnader -7.502.000 -7.016.000 -2.774.000 -2.774.000
Driftsresultat 459.000 1.020.000 858.000 858.000
Finansinntekter 7.000 32.000 6.000 6.000
Finanskostnader -51.000 -81.000 -1.000 -1.000
Finans -44.000 -49.000 5.000 5.000
Resultat før skatt 415.000 972.000 862.000 862.000
Skattekostnad -98.000 -233.000 -212.000 -212.000
Årsresultat 317.000 739.000 650.000 650.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 169.000 231.000 293.000 293.000
Sum omløpsmidler 3.359.000 3.176.000 2.247.000 2.247.000
Sum eiendeler 3.528.000 3.407.000 2.540.000 2.540.000
Sum opptjent egenkapital 966.000 878.000 639.000 639.000
Sum egenkapital 996.000 908.000 669.000 669.000
Sum langsiktig gjeld 662.000 363.000 368.000 368.000
Sum kortsiktig gjeld 1.869.000 2.136.000 1.503.000 1.503.000
Sum gjeld og egenkapital 3.527.000 3.407.000 2.540.000 2.540.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.962.000 8.035.000 3.633.000 3.633.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.962.000 8.035.000 3.633.000 3.633.000
Varekostnad -4.384.000 -4.344.000 -1.799.000 -1.799.000
Lønninger -1.359.000 -1.292.000 -441.000 -441.000
Avskrivning -62.000 -62.000 -18.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.697.000 -1.318.000 -516.000 -516.000
Driftskostnader -7.502.000 -7.016.000 -2.774.000 -2.774.000
Driftsresultat 459.000 1.020.000 858.000 858.000
Finansinntekter 7.000 32.000 6.000 6.000
Finanskostnader -51.000 -81.000 -1.000 -1.000
Finans -44.000 -49.000 5.000 5.000
Konsernbidrag -229.000 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 0 0
Årsresultat 317.000 739.000 650.000 650.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 169.000 231.000 293.000 293.000
Sum varige driftsmidler 169.000 231.000 293.000 293.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 169.000 231.000 293.000 293.000
Varebeholdning 1.184.000 875.000 945.000 945.000
Kundefordringer 21.000 10.000 14.000 14.000
Andre fordringer 65.000 426.000 276.000 276.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.090.000 1.865.000 1.012.000 1.012.000
Sum omløpsmidler 3.359.000 3.176.000 2.247.000 2.247.000
Sum eiendeler 3.528.000 3.407.000 2.540.000 2.540.000
Sum opptjent egenkapital 966.000 878.000 639.000 639.000
Sum egenkapital 996.000 908.000 669.000 669.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 13.000 18.000 18.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 662.000 363.000 368.000 368.000
Leverandørgjeld 491.000 490.000 370.000 370.000
Betalbar skatt 36.000 238.000 194.000 194.000
Skyldig offentlige avgifter 613.000 644.000 403.000 403.000
Utbytte 0 -500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 728.000 264.000 536.000 536.000
Sum kortsiktig gjeld 1.869.000 2.136.000 1.503.000 1.503.000
Sum gjeld og egenkapital 3.527.000 3.407.000 2.540.000 2.540.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.490.000 1.040.000 744.000 744.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.5 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 0.9 0.9
Soliditet 28.2 26.7 26.3 26.3
Resultatgrad 5.8 12.7 23.6 23.6
Rentedekningsgrad 9 12.6 8 864.0
Gjeldsgrad 2.5 2.8 2.8 2.8
Total kapitalrentabilitet 13.2 30.9 3 34.0
Signatur
11.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex