Moa Regnskap AS
Juridisk navn:  Moa Regnskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70150560
Langelandsvegen 15 Langelandsvegen 15 Fax: 85028514
6010 Ålesund 6010 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 990566712
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 11/23/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.62%
Resultat  
  
79.86%
Egenkapital  
  
9.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.923.000 2.905.000 2.838.000 2.792.000 2.360.000
Resultat: 259.000 144.000 106.000 220.000 67.000
Egenkapital: 427.000 389.000 439.000 360.000 300.000
Regnskap for  Moa Regnskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.923.000 2.905.000 2.838.000 2.792.000 2.360.000
Driftskostnader -2.667.000 -2.761.000 -2.732.000 -2.570.000 -2.289.000
Driftsresultat 256.000 144.000 106.000 222.000 72.000
Finansinntekter 2.000 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -3.000 -5.000
Finans 2.000 0 0 -2.000 -5.000
Resultat før skatt 259.000 144.000 106.000 220.000 67.000
Skattekostnad -70.000 -44.000 -27.000 -60.000 -19.000
Årsresultat 189.000 100.000 78.000 160.000 48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 154.000 212.000 270.000 194.000 236.000
Sum omløpsmidler 760.000 770.000 676.000 698.000 533.000
Sum eiendeler 914.000 982.000 946.000 892.000 769.000
Sum opptjent egenkapital 314.000 275.000 325.000 247.000 186.000
Sum egenkapital 427.000 389.000 439.000 360.000 300.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 35.000 92.000
Sum kortsiktig gjeld 486.000 593.000 505.000 496.000 377.000
Sum gjeld og egenkapital 914.000 982.000 945.000 892.000 769.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.923.000 2.905.000 2.838.000 2.792.000 2.360.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.923.000 2.905.000 2.838.000 2.792.000 2.360.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.847.000 -2.048.000 -2.001.000 -1.925.000 -1.701.000
Avskrivning -58.000 -58.000 -45.000 -43.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -762.000 -655.000 -686.000 -602.000 -545.000
Driftskostnader -2.667.000 -2.761.000 -2.732.000 -2.570.000 -2.289.000
Driftsresultat 256.000 144.000 106.000 222.000 72.000
Finansinntekter 2.000 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -3.000 -5.000
Finans 2.000 0 0 -2.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -150.000 -150.000 0 -100.000 0
Årsresultat 189.000 100.000 78.000 160.000 48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 154.000 212.000 270.000 194.000 236.000
Sum varige driftsmidler 154.000 212.000 270.000 194.000 236.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 154.000 212.000 270.000 194.000 236.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 324.000 362.000 343.000 379.000 335.000
Andre fordringer 86.000 101.000 108.000 86.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 350.000 307.000 225.000 234.000 145.000
Sum omløpsmidler 760.000 770.000 676.000 698.000 533.000
Sum eiendeler 914.000 982.000 946.000 892.000 769.000
Sum opptjent egenkapital 314.000 275.000 325.000 247.000 186.000
Sum egenkapital 427.000 389.000 439.000 360.000 300.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 8.000 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 35.000 92.000
Leverandørgjeld 18.000 4.000 75.000 18.000 18.000
Betalbar skatt 70.000 45.000 34.000 64.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 188.000 230.000 218.000 232.000 196.000
Utbytte -150.000 -150.000 0 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 210.000 314.000 178.000 183.000 149.000
Sum kortsiktig gjeld 486.000 593.000 505.000 496.000 377.000
Sum gjeld og egenkapital 914.000 982.000 945.000 892.000 769.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 274.000 177.000 171.000 202.000 156.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.3 1.3 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.6 1.3 1.3 1.5 1.5
Soliditet 46.8 39.6 46.5 40.4 39.0
Resultatgrad 8.8 5 3.7 8.0 3.1
Rentedekningsgrad 1 74.3 14.4
Gjeldsgrad 1.1 1.5 1.2 1.5 1.6
Total kapitalrentabilitet 28.3 14.7 11.3 25.0 9.4
Signatur
24.05.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex