Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
TeleRing-kjeden
Juridisk navn:  Mobit Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55117580
Kokstadflaten 35 Kokstadflaten 35 Fax: 55117590
5257 Kokstad 5257 Kokstad
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 974397986
Aksjekapital: 960.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 3/7/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
45.69%
Resultat  
  
-13.35%
Egenkapital  
  
7.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 290.107.000 199.126.000 182.055.000 188.370.000 178.598.000
Resultat: 3.388.000 3.910.000 3.253.000 4.435.000 2.164.000
Egenkapital: 38.944.000 36.356.000 33.407.000 31.074.000 21.170.000
Regnskap for  TeleRing-kjeden
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 290.107.000 199.126.000 182.055.000 188.370.000 178.598.000
Driftskostnader -286.935.000 -195.235.000 -178.815.000 -184.097.000 -176.353.000
Driftsresultat 3.171.000 3.891.000 3.240.000 4.274.000 2.245.000
Finansinntekter 312.000 112.000 104.000 257.000 238.000
Finanskostnader -95.000 -93.000 -92.000 -96.000 -318.000
Finans 217.000 19.000 12.000 161.000 -80.000
Resultat før skatt 3.388.000 3.910.000 3.253.000 4.435.000 2.164.000
Skattekostnad -799.000 -961.000 -825.000 -1.279.000 -733.000
Årsresultat 2.588.000 2.949.000 2.428.000 3.157.000 1.432.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.548.000 4.278.000 3.060.000 2.679.000 2.608.000
Sum omløpsmidler 76.824.000 67.462.000 60.910.000 47.672.000 51.690.000
Sum eiendeler 84.372.000 71.740.000 63.970.000 50.351.000 54.298.000
Sum opptjent egenkapital 31.332.000 28.743.000 25.794.000 23.367.000 20.210.000
Sum egenkapital 38.944.000 36.356.000 33.407.000 31.074.000 21.170.000
Sum langsiktig gjeld 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 11.272.000
Sum kortsiktig gjeld 41.427.000 31.384.000 26.563.000 15.277.000 21.856.000
Sum gjeld og egenkapital 84.372.000 71.740.000 63.970.000 50.351.000 54.298.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 290.107.000 199.126.000 182.038.000 188.338.000 178.587.000
Andre inntekter 0 0 17.000 33.000 10.000
Driftsinntekter 290.107.000 199.126.000 182.055.000 188.370.000 178.598.000
Varekostnad -198.486.000 -143.258.000 -130.976.000 -138.499.000 -129.269.000
Lønninger -16.867.000 -12.812.000 -12.194.000 -11.213.000 -9.596.000
Avskrivning -1.916.000 -1.170.000 -911.000 -847.000 -1.364.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -69.666.000 -37.995.000 -34.734.000 -33.538.000 -36.124.000
Driftskostnader -286.935.000 -195.235.000 -178.815.000 -184.097.000 -176.353.000
Driftsresultat 3.171.000 3.891.000 3.240.000 4.274.000 2.245.000
Finansinntekter 312.000 112.000 104.000 257.000 238.000
Finanskostnader -95.000 -93.000 -92.000 -96.000 -318.000
Finans 217.000 19.000 12.000 161.000 -80.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -1.000.000
Årsresultat 2.588.000 2.949.000 2.428.000 3.157.000 1.432.000
Balanse detaljer          
Goodwill 612.000 919.000 1.225.000 0 0
Sum Immatrielle midler 6.329.000 3.358.000 1.268.000 440.000 410.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.218.000 920.000 1.792.000 969.000 1.643.000
Sum varige driftsmidler 1.218.000 920.000 1.792.000 969.000 1.643.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 1.270.000 556.000
Sum anleggsmidler 7.548.000 4.278.000 3.060.000 2.679.000 2.608.000
Varebeholdning 1.909.000 548.000 1.339.000 3.121.000 910.000
Kundefordringer 41.373.000 33.329.000 28.914.000 22.691.000 30.059.000
Andre fordringer 25.381.000 19.372.000 19.051.000 13.148.000 11.507.000
Sum investeringer 2.552.000 1.192.000 0 0 0
Kasse, bank 5.609.000 13.021.000 11.606.000 8.712.000 9.215.000
Sum omløpsmidler 76.824.000 67.462.000 60.910.000 47.672.000 51.690.000
Sum eiendeler 84.372.000 71.740.000 63.970.000 50.351.000 54.298.000
Sum opptjent egenkapital 31.332.000 28.743.000 25.794.000 23.367.000 20.210.000
Sum egenkapital 38.944.000 36.356.000 33.407.000 31.074.000 21.170.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 11.272.000
Leverandørgjeld 17.247.000 16.848.000 13.071.000 3.433.000 9.659.000
Betalbar skatt 799.000 955.000 811.000 1.291.000 532.000
Skyldig offentlige avgifter 1.590.000 1.426.000 1.297.000 1.708.000 1.957.000
Utbytte 0 0 0 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 21.790.000 12.156.000 11.384.000 8.845.000 8.708.000
Sum kortsiktig gjeld 41.427.000 31.384.000 26.563.000 15.277.000 21.856.000
Sum gjeld og egenkapital 84.372.000 71.740.000 63.970.000 50.351.000 54.298.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 35.397.000 36.078.000 34.347.000 32.395.000 29.834.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.1 2.3 3.1 2.4
Likviditetsgrad 2 1.8 2.1 2.2 3.0 2.4
Soliditet 46.2 50.7 52.2 61.7 39.0
Resultatgrad 1.1 2 1.8 2.3 1.3
Rentedekningsgrad 33.4 41.8 35.2 47.2 7.8
Gjeldsgrad 1.2 1 0.9 0.6 1.6
Total kapitalrentabilitet 4.1 5.6 5.2 9.0 4.6
Signatur
16.06.2017
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex