Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mocca AS
Juridisk navn:  Mocca AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94727926
Storgata 6 Storgata 6 Fax:
2050 Jessheim 2050 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 992193700
Aksjekapital: 130.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/10/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapshuset Alpha Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.31%
Resultat  
  
-68.73%
Egenkapital  
  
12.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.577.000 1.598.000 1.504.000 1.476.000 1.395.000
Resultat: 81.000 259.000 194.000 220.000 186.000
Egenkapital: 565.000 503.000 256.000 107.000 -31.000
Regnskap for  Mocca AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.577.000 1.598.000 1.504.000 1.476.000 1.395.000
Driftskostnader -1.499.000 -1.339.000 -1.304.000 -1.244.000 -1.209.000
Driftsresultat 78.000 259.000 200.000 232.000 187.000
Finansinntekter 0 0 0 -2.000 0
Finanskostnader 2.000 0 -6.000 -10.000 -1.000
Finans 2.000 0 -6.000 -12.000 -1.000
Resultat før skatt 81.000 259.000 194.000 220.000 186.000
Skattekostnad -18.000 -12.000 -46.000 -82.000 -50.000
Årsresultat 62.000 247.000 148.000 138.000 136.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 292.000 275.000 53.000 65.000 113.000
Sum omløpsmidler 349.000 282.000 352.000 358.000 305.000
Sum eiendeler 641.000 557.000 405.000 423.000 418.000
Sum opptjent egenkapital 429.000 366.000 120.000 -29.000 -167.000
Sum egenkapital 565.000 503.000 256.000 107.000 -31.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 77.000 55.000 149.000 315.000 449.000
Sum gjeld og egenkapital 642.000 557.000 405.000 422.000 418.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.579.000 1.598.000 1.504.000 1.476.000 1.393.000
Andre inntekter -2.000 0 0 0 2.000
Driftsinntekter 1.577.000 1.598.000 1.504.000 1.476.000 1.395.000
Varekostnad -402.000 -429.000 -429.000 -418.000 -406.000
Lønninger -587.000 -338.000 -420.000 -484.000 -333.000
Avskrivning -25.000 -15.000 -12.000 -12.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -485.000 -557.000 -443.000 -330.000 -458.000
Driftskostnader -1.499.000 -1.339.000 -1.304.000 -1.244.000 -1.209.000
Driftsresultat 78.000 259.000 200.000 232.000 187.000
Finansinntekter 0 0 0 -2.000 0
Finanskostnader 2.000 0 -6.000 -10.000 -1.000
Finans 2.000 0 -6.000 -12.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 62.000 247.000 148.000 138.000 136.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 66.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 48.000 73.000 23.000 35.000 47.000
Sum varige driftsmidler 48.000 73.000 23.000 35.000 47.000
Sum finansielle anleggsmidler 244.000 203.000 30.000 30.000 0
Sum anleggsmidler 292.000 275.000 53.000 65.000 113.000
Varebeholdning 0 0 51.000 63.000 55.000
Kundefordringer -5.000 7.000 4.000 11.000 0
Andre fordringer 165.000 165.000 0 0 94.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 189.000 110.000 297.000 284.000 156.000
Sum omløpsmidler 349.000 282.000 352.000 358.000 305.000
Sum eiendeler 641.000 557.000 405.000 423.000 418.000
Sum opptjent egenkapital 429.000 366.000 120.000 -29.000 -167.000
Sum egenkapital 565.000 503.000 256.000 107.000 -31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld -40.000 -57.000 -272.000 -70.000 117.000
Betalbar skatt 18.000 58.000 46.000 16.000 0
Skyldig offentlige avgifter 122.000 79.000 91.000 124.000 133.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -24.000 -25.000 285.000 245.000 199.000
Sum kortsiktig gjeld 77.000 55.000 149.000 315.000 449.000
Sum gjeld og egenkapital 642.000 557.000 405.000 422.000 418.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 272.000 227.000 203.000 43.000 -144.000
Likviditetsgrad 1 4.5 5.1 2 1.1 0.7
Likviditetsgrad 2 4.5 5.1 2 1.0 0.6
Soliditet 8 90.1 63.2 25.4 -7.4
Resultatgrad 4.9 16.2 13.3 15.7 13.4
Rentedekningsgrad - 33.3 23.0 187.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.6 2.9 -14.5
Total kapitalrentabilitet 12.1 46.4 49.4 54.5 44.7
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex