Moco AS
Juridisk navn:  Moco AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181000
C/O Dof Shipping As C/O Dof Shipping As Fax: 56181002
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 979782039
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 3/18/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Lid Revisjon & Rådgivning
Regnskapsfører: Vkst As
Utvikling:
Omsetning  
  
37.12%
Resultat  
  
188.89%
Egenkapital  
  
15.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.460.000 1.794.000 3.511.000 1.599.000 1.900.000
Resultat: 4.983.000 -5.606.000 4.020.000 -6.874.000 -14.032.000
Egenkapital: 38.497.000 33.274.000 39.118.000 34.487.000 41.763.000
Regnskap for  Moco AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.460.000 1.794.000 3.511.000 1.599.000 1.900.000
Driftskostnader -10.462.000 -10.480.000 -2.261.000 -13.419.000 -18.541.000
Driftsresultat -8.002.000 -8.686.000 1.250.000 -11.821.000 -16.641.000
Finansinntekter 13.831.000 3.125.000 7.621.000 5.144.000 2.872.000
Finanskostnader -847.000 -45.000 -4.851.000 -198.000 -263.000
Finans 12.984.000 3.080.000 2.770.000 4.946.000 2.609.000
Resultat før skatt 4.983.000 -5.606.000 4.020.000 -6.874.000 -14.032.000
Skattekostnad 41.000 -237.000 455.000 -402.000 -167.000
Årsresultat 5.024.000 -5.843.000 4.475.000 -7.276.000 -14.199.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.494.000 24.517.000 21.653.000 26.685.000 15.474.000
Sum omløpsmidler 20.413.000 24.920.000 33.488.000 24.089.000 35.255.000
Sum eiendeler 54.907.000 49.437.000 55.141.000 50.774.000 50.729.000
Sum opptjent egenkapital 37.334.000 32.311.000 38.154.000 33.679.000 40.955.000
Sum egenkapital 38.497.000 33.274.000 39.118.000 34.487.000 41.763.000
Sum langsiktig gjeld 10.778.000 10.703.000 10.633.000 10.576.000 3.672.000
Sum kortsiktig gjeld 5.633.000 5.459.000 5.391.000 5.710.000 5.293.000
Sum gjeld og egenkapital 54.907.000 49.437.000 55.142.000 50.774.000 50.729.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 125.000 800.000 300.000
Andre inntekter 2.460.000 1.794.000 3.386.000 799.000 1.600.000
Driftsinntekter 2.460.000 1.794.000 3.511.000 1.599.000 1.900.000
Varekostnad -9.456.000 -10.379.000 -2.138.000 -13.266.000 -18.354.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -18.000 -43.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.006.000 -101.000 -105.000 -110.000 -144.000
Driftskostnader -10.462.000 -10.480.000 -2.261.000 -13.419.000 -18.541.000
Driftsresultat -8.002.000 -8.686.000 1.250.000 -11.821.000 -16.641.000
Finansinntekter 13.831.000 3.125.000 7.621.000 5.144.000 2.872.000
Finanskostnader -847.000 -45.000 -4.851.000 -198.000 -263.000
Finans 12.984.000 3.080.000 2.770.000 4.946.000 2.609.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.024.000 -5.843.000 4.475.000 -7.276.000 -14.199.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 450.000 469.000 706.000 303.000 336.000
Fast eiendom 0 0 0 3.829.000 3.872.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 3.829.000 3.872.000
Sum finansielle anleggsmidler 34.044.000 24.048.000 20.947.000 22.553.000 11.266.000
Sum anleggsmidler 34.494.000 24.517.000 21.653.000 26.685.000 15.474.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 27.000
Andre fordringer 1.515.000 2.313.000 4.550.000 4.454.000 2.217.000
Sum investeringer 16.349.000 20.165.000 24.188.000 13.922.000 21.687.000
Kasse, bank 2.549.000 2.442.000 4.750.000 5.712.000 11.325.000
Sum omløpsmidler 20.413.000 24.920.000 33.488.000 24.089.000 35.255.000
Sum eiendeler 54.907.000 49.437.000 55.141.000 50.774.000 50.729.000
Sum opptjent egenkapital 37.334.000 32.311.000 38.154.000 33.679.000 40.955.000
Sum egenkapital 38.497.000 33.274.000 39.118.000 34.487.000 41.763.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.778.000 10.703.000 10.633.000 10.576.000 3.672.000
Leverandørgjeld 10.000 0 30.000 8.000 37.000
Betalbar skatt 0 0 0 368.000 180.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 128.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.622.000 5.459.000 5.361.000 5.205.000 5.076.000
Sum kortsiktig gjeld 5.633.000 5.459.000 5.391.000 5.710.000 5.293.000
Sum gjeld og egenkapital 54.907.000 49.437.000 55.142.000 50.774.000 50.729.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.780.000 19.461.000 28.097.000 18.379.000 29.962.000
Likviditetsgrad 1 3.6 4.6 6.2 4.2 6.7
Likviditetsgrad 2 3.6 4.6 6.2 4.3 6.7
Soliditet 70.1 67.3 70.9 67.9 82.3
Resultatgrad -325.3 -484.2 35.6 -739.3 -875.8
Rentedekningsgrad -9.4 0.3 -33.7 -52.4
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.4 0.5 0.2
Total kapitalrentabilitet 10.6 -11.2 16.1 -13.2 -27.1
Signatur
04.11.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex