Modolv Sjøset AS
Juridisk navn:  Modolv Sjøset AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75095700
Fax: 75095710
8770 Træna 8770 Træna
Fylke: Kommune:
Nordland Træna
Org.nr: 964677867
Aksjekapital: 14.867.000 NOK
Etableringsdato: 6/22/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.03%
Resultat  
  
-684.62%
Egenkapital  
  
-0.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.360.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000
Resultat: -102.000 -13.000 230.000 179.000 10.868.000
Egenkapital: 16.313.000 16.393.000 16.351.000 16.123.000 15.939.000
Regnskap for  Modolv Sjøset AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.360.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000
Driftskostnader -1.014.000 -891.000 -741.000 -733.000 -661.000
Driftsresultat 346.000 429.000 579.000 587.000 660.000
Finansinntekter 0 0 0 0 8.021.000
Finanskostnader -448.000 -442.000 -348.000 -408.000 2.187.000
Finans -448.000 -442.000 -348.000 -408.000 10.208.000
Resultat før skatt -102.000 -13.000 230.000 179.000 10.868.000
Skattekostnad 22.000 55.000 -3.000 5.000 20.000
Årsresultat -79.000 42.000 227.000 184.000 10.888.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.819.000 29.589.000 30.383.000 29.054.000 25.443.000
Sum omløpsmidler 78.000 162.000 847.000 337.000 12.154.000
Sum eiendeler 28.897.000 29.751.000 31.230.000 29.391.000 37.597.000
Sum opptjent egenkapital -2.054.000 -1.974.000 -2.016.000 -2.244.000 -2.428.000
Sum egenkapital 16.313.000 16.393.000 16.351.000 16.123.000 15.939.000
Sum langsiktig gjeld 9.542.000 10.675.000 9.568.000 10.244.000 10.911.000
Sum kortsiktig gjeld 3.042.000 2.683.000 5.310.000 3.024.000 10.746.000
Sum gjeld og egenkapital 28.897.000 29.751.000 31.229.000 29.391.000 37.596.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.360.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000
Driftsinntekter 1.360.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -769.000 -794.000 -606.000 -640.000 -523.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -245.000 -97.000 -135.000 -93.000 -138.000
Driftskostnader -1.014.000 -891.000 -741.000 -733.000 -661.000
Driftsresultat 346.000 429.000 579.000 587.000 660.000
Finansinntekter 0 0 0 0 8.021.000
Finanskostnader -448.000 -442.000 -348.000 -408.000 2.187.000
Finans -448.000 -442.000 -348.000 -408.000 10.208.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -79.000 42.000 227.000 184.000 10.888.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 13.541.000 14.310.000 15.104.000 13.775.000 13.785.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 13.541.000 14.310.000 15.104.000 13.775.000 13.785.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.279.000 15.279.000 15.279.000 15.279.000 11.658.000
Sum anleggsmidler 28.819.000 29.589.000 30.383.000 29.054.000 25.443.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 62.000 138.000 363.000 275.000 138.000
Andre fordringer 16.000 0 346.000 17.000 11.526.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 25.000 138.000 46.000 490.000
Sum omløpsmidler 78.000 162.000 847.000 337.000 12.154.000
Sum eiendeler 28.897.000 29.751.000 31.230.000 29.391.000 37.597.000
Sum opptjent egenkapital -2.054.000 -1.974.000 -2.016.000 -2.244.000 -2.428.000
Sum egenkapital 16.313.000 16.393.000 16.351.000 16.123.000 15.939.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.121.000 1.143.000 1.198.000 1.195.000 1.240.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.542.000 10.675.000 9.568.000 10.244.000 10.911.000
Leverandørgjeld 539.000 499.000 3.187.000 838.000 755.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 55.000 54.000 -2.000 55.000 51.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.448.000 2.129.000 2.126.000 2.131.000 9.940.000
Sum kortsiktig gjeld 3.042.000 2.683.000 5.310.000 3.024.000 10.746.000
Sum gjeld og egenkapital 28.897.000 29.751.000 31.229.000 29.391.000 37.596.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.964.000 -2.521.000 -4.463.000 -2.687.000 1.408.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0.2 0.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.2 0.1 1.2
Soliditet 56.5 55.1 52.4 54.9 42.4
Resultatgrad 25.4 32.5 43.9 44.5 50.0
Rentedekningsgrad 0.8 1 1.7 1.4 -4.0
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.9 0.8 1.4
Total kapitalrentabilitet 1.2 1.4 1.9 2 23.1
Signatur
29.02.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex