Moe Og Ness As
Juridisk navn:  Moe Og Ness As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gamle Kongeveg Sør 475 Gamle Kongeveg Sør 475 Fax:
7623 Ronglan 7623 Ronglan
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Levanger
Org.nr: 916170084
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/25/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-93.7%
Resultat  
  
-478.57%
Egenkapital  
  
-757.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 29.000 460.000 225.000
Resultat: -53.000 14.000 -37.000
Egenkapital: -60.000 -7.000 -21.000
Regnskap for  Moe Og Ness As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 29.000 460.000 225.000
Driftskostnader -82.000 -446.000 -262.000
Driftsresultat -53.000 14.000 -37.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -53.000 14.000 -37.000
Skattekostnad 0 0 9.000
Årsresultat -53.000 14.000 -28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 16.000 16.000
Sum omløpsmidler 5.000 99.000 80.000
Sum eiendeler 21.000 115.000 96.000
Sum opptjent egenkapital -84.000 -31.000 -45.000
Sum egenkapital -60.000 -7.000 -21.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 81.000 122.000 117.000
Sum gjeld og egenkapital 21.000 115.000 96.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.000 460.000 225.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 29.000 460.000 225.000
Varekostnad -11.000 -77.000 -42.000
Lønninger -29.000 -300.000 -94.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -42.000 -69.000 -126.000
Driftskostnader -82.000 -446.000 -262.000
Driftsresultat -53.000 14.000 -37.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -53.000 14.000 -28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.000 16.000 16.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.000 16.000 16.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 5.000 59.000 0
Andre fordringer 0 0 -40.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 40.000 119.000
Sum omløpsmidler 5.000 99.000 80.000
Sum eiendeler 21.000 115.000 96.000
Sum opptjent egenkapital -84.000 -31.000 -45.000
Sum egenkapital -60.000 -7.000 -21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld -2.000 -3.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -3.000 114.000 -5.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 86.000 11.000 122.000
Sum kortsiktig gjeld 81.000 122.000 117.000
Sum gjeld og egenkapital 21.000 115.000 96.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -76.000 -23.000 -37.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0.1 0.8 0.7
Soliditet -285.7 -6.1 -21.9
Resultatgrad -182.8 3 -16.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.4 -17.4 -5.6
Total kapitalrentabilitet -252.4 12.2 -38.5
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex