Moeinvest As
Juridisk navn:  Moeinvest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Olsvikåsen 4 Olsvikåsen 4 Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989252127
Aksjekapital: 109.005 NOK
Etableringsdato: 12/27/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kemax Økonomi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
28.38%
Egenkapital  
  
8.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 751.000 585.000 1.034.000 797.000 593.000
Egenkapital: 2.084.000 1.914.000 1.927.000 1.138.000 538.000
Regnskap for  Moeinvest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -17.000 -17.000 -33.000 -57.000 -24.000
Driftsresultat -17.000 -17.000 -33.000 -57.000 -24.000
Finansinntekter 921.000 857.000 1.078.000 871.000 617.000
Finanskostnader -154.000 -255.000 -12.000 -17.000 0
Finans 767.000 602.000 1.066.000 854.000 617.000
Resultat før skatt 751.000 585.000 1.034.000 797.000 593.000
Skattekostnad -131.000 -188.000 -245.000 -197.000 -167.000
Årsresultat 620.000 397.000 789.000 600.000 426.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 280.000 280.000 280.000 230.000 230.000
Sum omløpsmidler 1.939.000 1.826.000 2.151.000 1.275.000 873.000
Sum eiendeler 2.219.000 2.106.000 2.431.000 1.505.000 1.103.000
Sum opptjent egenkapital 1.975.000 1.805.000 1.818.000 1.029.000 429.000
Sum egenkapital 2.084.000 1.914.000 1.927.000 1.138.000 538.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 135.000 193.000 504.000 367.000 565.000
Sum gjeld og egenkapital 2.219.000 2.107.000 2.431.000 1.505.000 1.103.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -17.000 -33.000 -57.000 -24.000
Driftskostnader -17.000 -17.000 -33.000 -57.000 -24.000
Driftsresultat -17.000 -17.000 -33.000 -57.000 -24.000
Finansinntekter 921.000 857.000 1.078.000 871.000 617.000
Finanskostnader -154.000 -255.000 -12.000 -17.000 0
Finans 767.000 602.000 1.066.000 854.000 617.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -450.000 -410.000 0 0 0
Årsresultat 620.000 397.000 789.000 600.000 426.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 280.000 280.000 280.000 230.000 230.000
Sum anleggsmidler 280.000 280.000 280.000 230.000 230.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.671.000 1.231.000 1.049.000 843.000 642.000
Sum investeringer 15.000 458.000 98.000 0 51.000
Kasse, bank 253.000 138.000 1.004.000 432.000 179.000
Sum omløpsmidler 1.939.000 1.826.000 2.151.000 1.275.000 873.000
Sum eiendeler 2.219.000 2.106.000 2.431.000 1.505.000 1.103.000
Sum opptjent egenkapital 1.975.000 1.805.000 1.818.000 1.029.000 429.000
Sum egenkapital 2.084.000 1.914.000 1.927.000 1.138.000 538.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 131.000 188.000 245.000 197.000 167.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -450.000 -410.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 5.000 259.000 170.000 397.000
Sum kortsiktig gjeld 135.000 193.000 504.000 367.000 565.000
Sum gjeld og egenkapital 2.219.000 2.107.000 2.431.000 1.505.000 1.103.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.804.000 1.633.000 1.647.000 908.000 308.000
Likviditetsgrad 1 14.4 9.5 4.3 3.5 1.5
Likviditetsgrad 2 14.4 9.5 4.3 3.5 1.6
Soliditet 93.9 90.8 79.3 75.6 48.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 -2.8 -3.4
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.3 0.3 1.1
Total kapitalrentabilitet 40.7 39.9 4 54.1 53.8
Signatur
27.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex