Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Moesarc Technology As
Juridisk navn:  Moesarc Technology As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22504090
Bamsefaret 1 Bamsefaret 1 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 989105345
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/12/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nina Skinlo Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
8.7%
Egenkapital  
  
-19.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 2.000 70.000 475.000 369.000
Resultat: -126.000 -138.000 -108.000 227.000 10.000
Egenkapital: 516.000 642.000 779.000 888.000 960.000
Regnskap for  Moesarc Technology As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 2.000 70.000 475.000 369.000
Driftskostnader -127.000 -141.000 -179.000 -253.000 -367.000
Driftsresultat -127.000 -139.000 -110.000 223.000 2.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 7.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 0
Finans 1.000 1.000 1.000 5.000 8.000
Resultat før skatt -126.000 -138.000 -108.000 227.000 10.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -126.000 -138.000 -108.000 227.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 516.000 646.000 788.000 954.000 1.083.000
Sum eiendeler 516.000 646.000 788.000 954.000 1.083.000
Sum opptjent egenkapital 416.000 542.000 679.000 788.000 860.000
Sum egenkapital 516.000 642.000 779.000 888.000 960.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 4.000 8.000 66.000 123.000
Sum gjeld og egenkapital 516.000 646.000 787.000 954.000 1.083.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 2.000 4.000 66.000 127.000
Andre inntekter 0 0 66.000 409.000 243.000
Driftsinntekter 0 2.000 70.000 475.000 369.000
Varekostnad 0 0 -2.000 -6.000 -155.000
Lønninger -5.000 -1.000 -3.000 -6.000 -1.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -122.000 -140.000 -174.000 -241.000 -211.000
Driftskostnader -127.000 -141.000 -179.000 -253.000 -367.000
Driftsresultat -127.000 -139.000 -110.000 223.000 2.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 7.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 0
Finans 1.000 1.000 1.000 5.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -300.000 0
Årsresultat -126.000 -138.000 -108.000 227.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 2.000
Andre fordringer 8.000 13.000 28.000 474.000 297.000
Sum investeringer 400.000 400.000 400.000 400.000 200.000
Kasse, bank 109.000 233.000 360.000 80.000 584.000
Sum omløpsmidler 516.000 646.000 788.000 954.000 1.083.000
Sum eiendeler 516.000 646.000 788.000 954.000 1.083.000
Sum opptjent egenkapital 416.000 542.000 679.000 788.000 860.000
Sum egenkapital 516.000 642.000 779.000 888.000 960.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 33.000 89.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 1.000 1.000
Utbytte 0 0 0 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 4.000 8.000 33.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 0 4.000 8.000 66.000 123.000
Sum gjeld og egenkapital 516.000 646.000 787.000 954.000 1.083.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 516.000 642.000 780.000 888.000 960.000
Likviditetsgrad 1 161.5 98.5 14.5 8.8
Likviditetsgrad 2 0 161.5 98.5 14.5 8.9
Soliditet 1 99.4 9 93.1 88.6
Resultatgrad -157.1 46.9 0.5
Rentedekningsgrad 111.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -24.4 -21.4 -13.9 24.1 0.9
Signatur
29.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex