Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mogstad As
Juridisk navn:  Mogstad As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67146863
Magnus Blikstads Vei 17 Magnus Blikstads Vei 17 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 982244994
Aksjekapital: 254.000 NOK
Etableringsdato: 7/5/2000 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Thune Økonomistyring As
Utvikling:
Omsetning  
  
53.19%
Resultat  
  
-55.24%
Egenkapital  
  
1.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 144.000 94.000 137.000 108.000 103.000
Resultat: 47.000 105.000 99.000 63.000 126.000
Egenkapital: 3.702.000 3.665.000 3.571.000 3.494.000 3.445.000
Regnskap for  Mogstad As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 144.000 94.000 137.000 108.000 103.000
Driftskostnader -99.000 -48.000 -43.000 -51.000 -35.000
Driftsresultat 45.000 46.000 94.000 57.000 68.000
Finansinntekter 2.000 59.000 5.000 6.000 60.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 2.000 59.000 5.000 6.000 59.000
Resultat før skatt 47.000 105.000 99.000 63.000 126.000
Skattekostnad -10.000 -11.000 -23.000 -15.000 -19.000
Årsresultat 37.000 94.000 77.000 49.000 108.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.363.000 3.361.000 3.361.000 3.361.000 3.361.000
Sum omløpsmidler 349.000 315.000 232.000 152.000 103.000
Sum eiendeler 3.712.000 3.676.000 3.593.000 3.513.000 3.464.000
Sum opptjent egenkapital 3.448.000 3.411.000 3.317.000 3.240.000 3.191.000
Sum egenkapital 3.702.000 3.665.000 3.571.000 3.494.000 3.445.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 11.000 23.000 19.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 3.712.000 3.676.000 3.594.000 3.513.000 3.464.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 144.000 94.000 137.000 108.000 103.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 144.000 94.000 137.000 108.000 103.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -99.000 -48.000 -43.000 -51.000 -35.000
Driftskostnader -99.000 -48.000 -43.000 -51.000 -35.000
Driftsresultat 45.000 46.000 94.000 57.000 68.000
Finansinntekter 2.000 59.000 5.000 6.000 60.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 2.000 59.000 5.000 6.000 59.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Årsresultat 37.000 94.000 77.000 49.000 108.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.183.000 3.183.000 3.183.000 3.183.000 3.183.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.185.000 3.183.000 3.183.000 3.183.000 3.183.000
Sum finansielle anleggsmidler 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000
Sum anleggsmidler 3.363.000 3.361.000 3.361.000 3.361.000 3.361.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0 80.000 80.000 95.000
Kasse, bank 344.000 313.000 152.000 72.000 7.000
Sum omløpsmidler 349.000 315.000 232.000 152.000 103.000
Sum eiendeler 3.712.000 3.676.000 3.593.000 3.513.000 3.464.000
Sum opptjent egenkapital 3.448.000 3.411.000 3.317.000 3.240.000 3.191.000
Sum egenkapital 3.702.000 3.665.000 3.571.000 3.494.000 3.445.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 10.000 11.000 23.000 19.000 19.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 11.000 23.000 19.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 3.712.000 3.676.000 3.594.000 3.513.000 3.464.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 339.000 304.000 209.000 133.000 84.000
Likviditetsgrad 1 34.9 28.6 10.1 8 5.4
Likviditetsgrad 2 34.9 28.6 10.1 8 5.5
Soliditet 99.7 99.7 99.4 99.5 99.5
Resultatgrad 31.3 48.9 68.6 52.8 66.0
Rentedekningsgrad 128.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1.3 2.9 2.8 1.8 3.7
Signatur
16.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex