Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mogstein AS
Juridisk navn:  Mogstein AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181000
Alfabygget Alfabygget Fax: 52722655
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 979709730
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/18/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Møgster Management As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
141875%
Egenkapital  
  
53.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 73.723.000 -52.000 -81.000 110.000 147.540.000
Egenkapital: 204.030.000 132.876.000 132.928.000 133.009.000 156.427.000
Regnskap for  Mogstein AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -56.000 -49.000 -77.000 -100.000 -71.000
Driftsresultat -56.000 -49.000 -77.000 -100.000 -71.000
Finansinntekter 73.783.000 1.000 1.000 212.000 157.417.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -5.000 -1.000 -9.806.000
Finans 73.779.000 -3.000 -4.000 211.000 147.611.000
Resultat før skatt 73.723.000 -52.000 -81.000 110.000 147.540.000
Skattekostnad -591.000 0 0 -28.000 0
Årsresultat 73.132.000 -52.000 -81.000 82.000 147.540.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 133.033.000 133.033.000 133.033.000 133.033.000 138.866.000
Sum omløpsmidler 73.579.000 122.000 194.000 74.000 17.583.000
Sum eiendeler 206.612.000 133.155.000 133.227.000 133.107.000 156.449.000
Sum opptjent egenkapital 195.143.000 123.989.000 124.042.000 124.122.000 147.540.000
Sum egenkapital 204.030.000 132.876.000 132.928.000 133.009.000 156.427.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.582.000 279.000 298.000 98.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 206.612.000 133.155.000 133.227.000 133.107.000 156.450.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -56.000 -49.000 -77.000 -100.000 -71.000
Driftskostnader -56.000 -49.000 -77.000 -100.000 -71.000
Driftsresultat -56.000 -49.000 -77.000 -100.000 -71.000
Finansinntekter 73.783.000 1.000 1.000 212.000 157.417.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -5.000 -1.000 -9.806.000
Finans 73.779.000 -3.000 -4.000 211.000 147.611.000
Konsernbidrag -1.978.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 73.132.000 -52.000 -81.000 82.000 147.540.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 133.033.000 133.033.000 133.033.000 133.033.000 138.866.000
Sum anleggsmidler 133.033.000 133.033.000 133.033.000 133.033.000 138.866.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 73.502.000 0 0 0 17.569.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 77.000 122.000 194.000 74.000 15.000
Sum omløpsmidler 73.579.000 122.000 194.000 74.000 17.583.000
Sum eiendeler 206.612.000 133.155.000 133.227.000 133.107.000 156.449.000
Sum opptjent egenkapital 195.143.000 123.989.000 124.042.000 124.122.000 147.540.000
Sum egenkapital 204.030.000 132.876.000 132.928.000 133.009.000 156.427.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 14.000 2.000 26.000 0 23.000
Betalbar skatt 0 0 0 28.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.569.000 277.000 273.000 70.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.582.000 279.000 298.000 98.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 206.612.000 133.155.000 133.227.000 133.107.000 156.450.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 70.997.000 -157.000 -104.000 -24.000 17.560.000
Likviditetsgrad 1 28.5 0.4 0.7 0.8 764.5
Likviditetsgrad 2 28.5 0.4 0.7 0.8 764.5
Soliditet 98.8 99.8 99.8 99.9 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -12.3 -15.4 112.0 16.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 35.7 -0.1 0.1 100.6
Signatur
08.02.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
08.02.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex