Moldskred AS
Juridisk navn:  Moldskred AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70177940
Sjukenesstranda 52 Sjukenesstranda 52 Fax: 70177941
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 943906270
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 7/8/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
17.19%
Resultat  
  
29.4%
Egenkapital  
  
108.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 23.365.000 19.937.000 15.172.000 10.323.000 11.982.000
Resultat: 4.111.000 3.177.000 2.748.000 43.000 1.565.000
Egenkapital: 309.000 148.000 145.000 588.000 557.000
Regnskap for  Moldskred AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 23.365.000 19.937.000 15.172.000 10.323.000 11.982.000
Driftskostnader -19.237.000 -16.752.000 -12.418.000 -10.260.000 -10.416.000
Driftsresultat 4.128.000 3.185.000 2.754.000 63.000 1.566.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -19.000 -9.000 -7.000 -20.000 -2.000
Finans -17.000 -7.000 -6.000 -19.000 -1.000
Resultat før skatt 4.111.000 3.177.000 2.748.000 43.000 1.565.000
Skattekostnad -950.000 -775.000 -690.000 -12.000 -430.000
Årsresultat 3.161.000 2.402.000 2.058.000 31.000 1.135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 630.000 796.000 409.000 105.000 48.000
Sum omløpsmidler 8.625.000 8.008.000 6.216.000 4.241.000 4.387.000
Sum eiendeler 9.255.000 8.804.000 6.625.000 4.346.000 4.435.000
Sum opptjent egenkapital 209.000 48.000 45.000 488.000 457.000
Sum egenkapital 309.000 148.000 145.000 588.000 557.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 6.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 8.946.000 8.656.000 6.480.000 3.753.000 3.869.000
Sum gjeld og egenkapital 9.255.000 8.804.000 6.625.000 4.347.000 4.435.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.365.000 19.937.000 15.172.000 10.323.000 11.982.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 23.365.000 19.937.000 15.172.000 10.323.000 11.982.000
Varekostnad -824.000 -783.000 -1.220.000 -1.568.000 -1.768.000
Lønninger -14.596.000 -12.792.000 -8.663.000 -6.292.000 -6.310.000
Avskrivning -296.000 -239.000 -83.000 -16.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.521.000 -2.938.000 -2.452.000 -2.384.000 -2.338.000
Driftskostnader -19.237.000 -16.752.000 -12.418.000 -10.260.000 -10.416.000
Driftsresultat 4.128.000 3.185.000 2.754.000 63.000 1.566.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -19.000 -9.000 -7.000 -20.000 -2.000
Finans -17.000 -7.000 -6.000 -19.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -2.400.000 -2.500.000 0 -1.100.000
Årsresultat 3.161.000 2.402.000 2.058.000 31.000 1.135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 74.000 24.000 25.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 429.000 724.000 317.000 49.000 0
Sum varige driftsmidler 429.000 724.000 317.000 49.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 127.000 48.000 67.000 56.000 48.000
Sum anleggsmidler 630.000 796.000 409.000 105.000 48.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.130.000 3.199.000 1.947.000 1.745.000 1.842.000
Andre fordringer 3.530.000 2.318.000 1.923.000 1.934.000 2.149.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.965.000 2.492.000 2.347.000 562.000 395.000
Sum omløpsmidler 8.625.000 8.008.000 6.216.000 4.241.000 4.387.000
Sum eiendeler 9.255.000 8.804.000 6.625.000 4.346.000 4.435.000
Sum opptjent egenkapital 209.000 48.000 45.000 488.000 457.000
Sum egenkapital 309.000 148.000 145.000 588.000 557.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 6.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 6.000 9.000
Leverandørgjeld 914.000 937.000 772.000 1.167.000 527.000
Betalbar skatt 1.000.000 773.000 722.000 16.000 429.000
Skyldig offentlige avgifter 2.135.000 2.913.000 1.703.000 661.000 800.000
Utbytte -3.000.000 -2.400.000 -2.500.000 0 -1.100.000
Annen kortsiktig gjeld 1.897.000 1.632.000 783.000 1.910.000 1.013.000
Sum kortsiktig gjeld 8.946.000 8.656.000 6.480.000 3.753.000 3.869.000
Sum gjeld og egenkapital 9.255.000 8.804.000 6.625.000 4.347.000 4.435.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -321.000 -648.000 -264.000 488.000 518.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1 0.9 1 1.2 1.2
Soliditet 3.3 1.7 2.2 13.5 12.6
Resultatgrad 17.7 1 18.2 0.6 13.1
Rentedekningsgrad 217.3 353.9 393.4 3.2 783.5
Gjeldsgrad 2 58.5 44.7 6.4 7.0
Total kapitalrentabilitet 44.6 36.2 41.6 1.5 35.3
Signatur
27.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
27.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex