Mollén Connection
Juridisk navn:  Mollén Connection
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67870990
Revesporet 1B Revesporet 1B Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 896108042
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/9/2010
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Presis Ars As
Utvikling:
Omsetning  
  
208.33%
Resultat  
  
-200%
Egenkapital  
  
-10.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2013 2012 2011
Omsetning: 74.000 24.000 0 21.000 557.000
Resultat: -18.000 18.000 -15.000 -8.000 -218.000
Egenkapital: -197.000 -178.000 -193.000 -177.000 -169.000
Regnskap for  Mollén Connection
Resultat 2016 2015 2013 2012 2011
Driftsinntekter 74.000 24.000 0 21.000 557.000
Driftskostnader -93.000 -7.000 -15.000 -29.000 -776.000
Driftsresultat -18.000 18.000 -15.000 -8.000 -220.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 0 2.000
Resultat før skatt -18.000 18.000 -15.000 -8.000 -218.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -19.000
Årsresultat -18.000 18.000 -15.000 -8.000 -237.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 52.000 27.000 8.000 46.000 327.000
Sum eiendeler 52.000 27.000 8.000 46.000 327.000
Sum opptjent egenkapital -197.000 -178.000 -193.000 -177.000 -169.000
Sum egenkapital -197.000 -178.000 -193.000 -177.000 -169.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 249.000 205.000 200.000 223.000 497.000
Sum gjeld og egenkapital 52.000 27.000 7.000 46.000 328.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 74.000 24.000 0 21.000 557.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 74.000 24.000 0 21.000 557.000
Varekostnad -3.000 -3.000 0 0 0
Lønninger -77.000 0 0 -1.000 -604.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -4.000 -15.000 -28.000 -172.000
Driftskostnader -93.000 -7.000 -15.000 -29.000 -776.000
Driftsresultat -18.000 18.000 -15.000 -8.000 -220.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 0 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 18.000 -15.000 -8.000 -237.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 10.000 0 0 0 0
Andre fordringer 2.000 0 4.000 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 41.000 27.000 4.000 45.000 327.000
Sum omløpsmidler 52.000 27.000 8.000 46.000 327.000
Sum eiendeler 52.000 27.000 8.000 46.000 327.000
Sum opptjent egenkapital -197.000 -178.000 -193.000 -177.000 -169.000
Sum egenkapital -197.000 -178.000 -193.000 -177.000 -169.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 41.000 5.000 0 8.000 225.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 208.000 200.000 200.000 215.000 272.000
Sum kortsiktig gjeld 249.000 205.000 200.000 223.000 497.000
Sum gjeld og egenkapital 52.000 27.000 7.000 46.000 328.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -197.000 -178.000 -192.000 -177.000 -170.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.1 0.0 0.2 0.7
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.7
Soliditet -378.8 -659.3 -2757.1 -384.8 -51.5
Resultatgrad -24.3 75.0 -38.1 -39.5
Rentedekningsgrad -7.0
Gjeldsgrad -1.3 -1.2 -1.0 -1.3 -2.9
Total kapitalrentabilitet -34.6 66.7 -214.3 -15.2 -66.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex