Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Momo As
Juridisk navn:  Momo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 917071810
Aksjekapital: 133.000 NOK
Etableringsdato: 2/1/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-37.47%
Egenkapital  
  
7.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 257.000 411.000 359.000
Egenkapital: 1.897.000 1.760.000 1.500.000
Regnskap for  Momo As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -17.000 -14.000 -1.000
Driftsresultat -17.000 -14.000 -1.000
Finansinntekter 300.000 428.000 359.000
Finanskostnader -26.000 -4.000 0
Finans 274.000 424.000 359.000
Resultat før skatt 257.000 411.000 359.000
Skattekostnad 0 -1.000 -2.000
Årsresultat 257.000 410.000 356.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.346.000 1.814.000 1.244.000
Sum omløpsmidler 671.000 97.000 359.000
Sum eiendeler 2.017.000 1.911.000 1.603.000
Sum opptjent egenkapital 1.764.000 1.628.000 1.368.000
Sum egenkapital 1.897.000 1.760.000 1.500.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 120.000 151.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 2.017.000 1.912.000 1.603.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -14.000 -1.000
Driftskostnader -17.000 -14.000 -1.000
Driftsresultat -17.000 -14.000 -1.000
Finansinntekter 300.000 428.000 359.000
Finanskostnader -26.000 -4.000 0
Finans 274.000 424.000 359.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -120.000 -150.000 -100.000
Årsresultat 257.000 410.000 356.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.346.000 1.814.000 1.244.000
Sum anleggsmidler 1.346.000 1.814.000 1.244.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 12.000 0 100.000
Sum investeringer 100.000 0 0
Kasse, bank 558.000 97.000 259.000
Sum omløpsmidler 671.000 97.000 359.000
Sum eiendeler 2.017.000 1.911.000 1.603.000
Sum opptjent egenkapital 1.764.000 1.628.000 1.368.000
Sum egenkapital 1.897.000 1.760.000 1.500.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 1.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -120.000 -150.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 120.000 151.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 2.017.000 1.912.000 1.603.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 551.000 -54.000 257.000
Likviditetsgrad 1 5.6 0.6 3.5
Likviditetsgrad 2 5.6 0.6 3.5
Soliditet 94.1 92.1 93.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.7 -3.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 1 21.7 22.3
Signatur
08.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex