Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mongstad Terminalen AS
Juridisk navn:  Mongstad Terminalen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56341600
Postboks 72 Energivegen 9 Risavika Fax: 56360979
4098 Tananger 4056 Tananger
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 943165971
Aksjekapital: 245.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 5/27/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Erga Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.28%
Resultat  
  
19.35%
Egenkapital  
  
-14.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.970.000 3.975.000 3.540.000 7.389.000 17.510.000
Resultat: 74.000 62.000 10.000 2.754.000 -2.509.000
Egenkapital: 1.757.000 2.050.000 1.763.000 1.741.000 -666.000
Regnskap for  Mongstad Terminalen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.970.000 3.975.000 3.540.000 7.389.000 17.510.000
Driftskostnader -2.933.000 -3.929.000 -3.445.000 -4.557.000 -19.880.000
Driftsresultat 37.000 46.000 95.000 2.831.000 -2.371.000
Finansinntekter 36.000 16.000 42.000 1.000 54.000
Finanskostnader 0 0 -128.000 -77.000 -192.000
Finans 36.000 16.000 -86.000 -76.000 -138.000
Resultat før skatt 74.000 62.000 10.000 2.754.000 -2.509.000
Skattekostnad -16.000 4.000 12.000 -348.000 158.000
Årsresultat 58.000 66.000 22.000 2.406.000 -2.351.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 105.000 148.000 215.000 284.000 999.000
Sum omløpsmidler 2.982.000 3.097.000 5.900.000 7.634.000 4.563.000
Sum eiendeler 3.087.000 3.245.000 6.115.000 7.918.000 5.562.000
Sum opptjent egenkapital 0 -1.365.000 -1.653.000 -1.675.000 -4.081.000
Sum egenkapital 1.757.000 2.050.000 1.763.000 1.741.000 -666.000
Sum langsiktig gjeld 316.000 398.000 336.000 348.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.014.000 797.000 4.017.000 5.829.000 6.228.000
Sum gjeld og egenkapital 3.087.000 3.245.000 6.115.000 7.917.000 5.562.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.970.000 3.975.000 3.540.000 4.647.000 16.976.000
Andre inntekter 0 0 0 2.742.000 533.000
Driftsinntekter 2.970.000 3.975.000 3.540.000 7.389.000 17.510.000
Varekostnad 0 0 -2.000 -18.000 -3.248.000
Lønninger -2.816.000 -3.767.000 -3.260.000 -3.439.000 -9.167.000
Avskrivning -44.000 -67.000 -69.000 -261.000 -317.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -73.000 -95.000 -114.000 -839.000 -7.148.000
Driftskostnader -2.933.000 -3.929.000 -3.445.000 -4.557.000 -19.880.000
Driftsresultat 37.000 46.000 95.000 2.831.000 -2.371.000
Finansinntekter 36.000 16.000 42.000 1.000 54.000
Finanskostnader 0 0 -128.000 -77.000 -192.000
Finans 36.000 16.000 -86.000 -76.000 -138.000
Konsernbidrag -351.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 58.000 66.000 22.000 2.406.000 -2.351.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 103.000 129.000 155.000 181.000 207.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 208.000
Driftsløsøre 2.000 19.000 60.000 103.000 584.000
Sum varige driftsmidler 105.000 148.000 215.000 284.000 999.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 105.000 148.000 215.000 284.000 999.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 538.000 675.000 4.606.000 5.167.000 2.180.000
Andre fordringer 1.000 7.000 0 8.000 749.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.444.000 2.128.000 267.000 1.472.000 84.000
Sum omløpsmidler 2.982.000 3.097.000 5.900.000 7.634.000 4.563.000
Sum eiendeler 3.087.000 3.245.000 6.115.000 7.918.000 5.562.000
Sum opptjent egenkapital 0 -1.365.000 -1.653.000 -1.675.000 -4.081.000
Sum egenkapital 1.757.000 2.050.000 1.763.000 1.741.000 -666.000
Sum avsetninger til forpliktelser 316.000 398.000 336.000 348.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 3.328.000 4.777.000 3.421.000
Sum langsiktig gjeld 316.000 398.000 336.000 348.000 0
Leverandørgjeld 0 8.000 1.000 38.000 444.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 354.000 453.000 379.000 722.000 1.152.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 661.000 336.000 308.000 292.000 1.210.000
Sum kortsiktig gjeld 1.014.000 797.000 4.017.000 5.829.000 6.228.000
Sum gjeld og egenkapital 3.087.000 3.245.000 6.115.000 7.917.000 5.562.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.968.000 2.300.000 1.883.000 1.805.000 -1.665.000
Likviditetsgrad 1 2.9 3.9 1.5 1.3 0.7
Likviditetsgrad 2 2.9 3.9 1.5 1.3 0.8
Soliditet 56.9 63.2 28.8 2 -12.0
Resultatgrad 1.2 1.2 2.7 38.3 -13.5
Rentedekningsgrad 0.7 36.8 -12.1
Gjeldsgrad 0.8 0.6 2.5 3.5 -9.4
Total kapitalrentabilitet 2.4 1.9 2.2 35.8 -41.7
Signatur
23.11.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex