Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Montering-/ Antenneservice
Juridisk navn:  Montering-/ Antenneservice
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90057071
Damvegen 7 Damvegen 7 Fax:
9411 Harstad 9411 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms Harstad
Org.nr: 994179721
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/18/2009
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
35.11%
Resultat  
  
-206.82%
Egenkapital  
  
-334.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2011 2010 2009
Omsetning: 431.000 319.000 177.000
Resultat: -135.000 -44.000 -24.000
Egenkapital: -126.000 -29.000 3.000
Regnskap for  Montering-/ Antenneservice
Resultat 2011 2010 2009
Driftsinntekter 431.000 319.000 177.000
Driftskostnader -566.000 -361.000 -201.000
Driftsresultat -135.000 -42.000 -24.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0
Finans 1.000 -2.000 0
Resultat før skatt -135.000 -44.000 -24.000
Skattekostnad 38.000 12.000 7.000
Årsresultat -97.000 -32.000 -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 57.000 19.000 7.000
Sum omløpsmidler 69.000 95.000 147.000
Sum eiendeler 126.000 114.000 154.000
Sum opptjent egenkapital -146.000 -49.000
Sum egenkapital -126.000 -29.000 3.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 251.000 143.000 150.000
Sum gjeld og egenkapital 125.000 114.000 153.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 431.000 319.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 431.000 319.000 177.000
Varekostnad -41.000 -50.000 -18.000
Lønninger -379.000 -210.000 -131.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -146.000 -101.000 -52.000
Driftskostnader -566.000 -361.000 -201.000
Driftsresultat -135.000 -42.000 -24.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0
Finans 1.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -97.000 -32.000 -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 57.000 19.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 57.000 19.000 7.000
Varebeholdning 11.000 11.000 15.000
Kundefordringer 7.000 53.000 131.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 52.000 32.000 2.000
Sum omløpsmidler 69.000 95.000 147.000
Sum eiendeler 126.000 114.000 154.000
Sum opptjent egenkapital -146.000 -49.000
Sum egenkapital -126.000 -29.000 3.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 3.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 102.000 66.000 71.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 149.000 73.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 251.000 143.000 150.000
Sum gjeld og egenkapital 125.000 114.000 153.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -182.000 -48.000 -3.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.7 1.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.6 0.9
Soliditet -100.8 -25.4 2.0
Resultatgrad -31.3 -13.2 -13.6
Rentedekningsgrad -21.0
Gjeldsgrad -2.0 -4.9 50.0
Total kapitalrentabilitet -107.2 -36.8 -15.7
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex