Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Montering Ålesund AS
Juridisk navn:  Montering Ålesund AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70133333
Klaus Nilsens Gate 6 Klaus Nilsens Gate 6 Fax: 70133334
6003 Ålesund 6003 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Ålesund
Org.nr: 977175755
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 11/1/1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
167.45%
Resultat  
  
-6.8%
Egenkapital  
  
22.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.338.000 1.622.000 1.315.000 1.346.000 1.426.000
Resultat: 137.000 147.000 -75.000 68.000 106.000
Egenkapital: 586.000 480.000 351.000 425.000 375.000
Regnskap for  Montering Ålesund AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.338.000 1.622.000 1.315.000 1.346.000 1.426.000
Driftskostnader -4.190.000 -1.475.000 -1.391.000 -1.277.000 -1.321.000
Driftsresultat 149.000 147.000 -76.000 68.000 105.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -12.000 0 0 0 0
Finans -12.000 0 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 137.000 147.000 -75.000 68.000 106.000
Skattekostnad -31.000 -18.000 0 -19.000 -27.000
Årsresultat 106.000 130.000 -75.000 50.000 79.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 469.000 175.000 193.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.188.000 625.000 403.000 700.000 655.000
Sum eiendeler 1.657.000 800.000 596.000 700.000 655.000
Sum opptjent egenkapital -467.000 -573.000 -702.000 -627.000 -677.000
Sum egenkapital 586.000 480.000 351.000 425.000 375.000
Sum langsiktig gjeld 369.000 5.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 701.000 314.000 245.000 274.000 279.000
Sum gjeld og egenkapital 1.656.000 799.000 596.000 700.000 655.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.338.000 1.622.000 1.315.000 1.346.000 1.426.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.338.000 1.622.000 1.315.000 1.346.000 1.426.000
Varekostnad -2.000 0 0 -13.000 -19.000
Lønninger -3.107.000 -1.162.000 -1.104.000 -1.090.000 -1.135.000
Avskrivning -115.000 -45.000 -30.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -966.000 -268.000 -257.000 -174.000 -167.000
Driftskostnader -4.190.000 -1.475.000 -1.391.000 -1.277.000 -1.321.000
Driftsresultat 149.000 147.000 -76.000 68.000 105.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -12.000 0 0 0 0
Finans -12.000 0 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 106.000 130.000 -75.000 50.000 79.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 469.000 175.000 193.000 0 0
Sum varige driftsmidler 469.000 175.000 193.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 469.000 175.000 193.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 243.000 56.000 80.000 52.000 183.000
Andre fordringer 4.000 4.000 6.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 940.000 564.000 317.000 648.000 471.000
Sum omløpsmidler 1.188.000 625.000 403.000 700.000 655.000
Sum eiendeler 1.657.000 800.000 596.000 700.000 655.000
Sum opptjent egenkapital -467.000 -573.000 -702.000 -627.000 -677.000
Sum egenkapital 586.000 480.000 351.000 425.000 375.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 5.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 369.000 5.000 0 0 0
Leverandørgjeld 42.000 44.000 11.000 5.000 12.000
Betalbar skatt 27.000 13.000 0 19.000 27.000
Skyldig offentlige avgifter 387.000 153.000 131.000 150.000 132.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 246.000 104.000 103.000 101.000 108.000
Sum kortsiktig gjeld 701.000 314.000 245.000 274.000 279.000
Sum gjeld og egenkapital 1.656.000 799.000 596.000 700.000 655.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 487.000 311.000 158.000 426.000 376.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2 1.6 2.6 2.3
Likviditetsgrad 2 1.7 2 1.6 2.6 2.4
Soliditet 35.4 60.1 58.9 60.8 57.3
Resultatgrad 3.4 9.1 -5.8 5.1 7.4
Rentedekningsgrad 12.4
Gjeldsgrad 1.8 0.7 0.7 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 9 18.4 -12.6 9.9 16.2
Signatur
28.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex