Montering 1 As
Juridisk navn:  Montering 1 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Klaseigutua 108 Klaseigutua 108 Fax:
2074 Eidsvoll Verk 2074 Eidsvoll Verk
Fylke: Kommune:
Akershus Eidsvoll
Org.nr: 911947579
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/6/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fossen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
42.87%
Resultat  
  
-125.2%
Egenkapital  
  
-17.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.353.000 1.647.000 864.000 1.455.000 1.569.000
Resultat: -123.000 488.000 -23.000 440.000 44.000
Egenkapital: 582.000 705.000 329.000 352.000 31.000
Regnskap for  Montering 1 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.353.000 1.647.000 864.000 1.455.000 1.569.000
Driftskostnader -2.476.000 -1.160.000 -887.000 -1.015.000 -1.525.000
Driftsresultat -123.000 488.000 -23.000 440.000 44.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -123.000 488.000 -23.000 440.000 44.000
Skattekostnad 0 -112.000 0 -119.000 0
Årsresultat -123.000 376.000 -23.000 321.000 44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 918.000 964.000 286.000 358.000 0
Sum omløpsmidler 894.000 168.000 140.000 160.000 558.000
Sum eiendeler 1.812.000 1.132.000 426.000 518.000 558.000
Sum opptjent egenkapital 552.000 675.000 299.000 322.000 1.000
Sum egenkapital 582.000 705.000 329.000 352.000 31.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.231.000 427.000 97.000 166.000 526.000
Sum gjeld og egenkapital 1.813.000 1.132.000 426.000 518.000 557.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.353.000 1.647.000 864.000 1.455.000 1.569.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.353.000 1.647.000 864.000 1.455.000 1.569.000
Varekostnad -110.000 -73.000 -34.000 -84.000 -55.000
Lønninger -1.527.000 -204.000 -242.000 -365.000 -824.000
Avskrivning -46.000 -57.000 -72.000 -153.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -793.000 -826.000 -539.000 -413.000 -646.000
Driftskostnader -2.476.000 -1.160.000 -887.000 -1.015.000 -1.525.000
Driftsresultat -123.000 488.000 -23.000 440.000 44.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -123.000 376.000 -23.000 321.000 44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 183.000 229.000 286.000 358.000 0
Sum varige driftsmidler 183.000 229.000 286.000 358.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 735.000 735.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 918.000 964.000 286.000 358.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 52.000 36.000 71.000 255.000
Andre fordringer 16.000 0 4.000 61.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 879.000 116.000 100.000 28.000 302.000
Sum omløpsmidler 894.000 168.000 140.000 160.000 558.000
Sum eiendeler 1.812.000 1.132.000 426.000 518.000 558.000
Sum opptjent egenkapital 552.000 675.000 299.000 322.000 1.000
Sum egenkapital 582.000 705.000 329.000 352.000 31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 66.000 4.000 3.000 0 7.000
Betalbar skatt 0 112.000 0 119.000 0
Skyldig offentlige avgifter 278.000 77.000 43.000 26.000 183.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 886.000 234.000 51.000 21.000 336.000
Sum kortsiktig gjeld 1.231.000 427.000 97.000 166.000 526.000
Sum gjeld og egenkapital 1.813.000 1.132.000 426.000 518.000 557.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -337.000 -259.000 43.000 -6.000 32.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.4 1.4 1.0 1.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.4 1.4 1.0 1.1
Soliditet 32.1 62.3 77.2 68.0 5.6
Resultatgrad -5.2 29.6 -2.7 30.2 2.8
Rentedekningsgrad -
Gjeldsgrad 2.1 0.6 0.3 0.5 17.0
Total kapitalrentabilitet -6.7 43.1 -5.4 84.9 7.9
Signatur
16.05.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex