Montering Innlandet As
Juridisk navn:  Montering Innlandet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61195000
Skogvegen 32 Skogvegen 32 Fax:
2840 Reinsvoll 2840 Reinsvoll
Fylke: Kommune:
Oppland Vestre Toten
Org.nr: 998083257
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/7/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Toten Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
55.35%
Resultat  
  
303.23%
Egenkapital  
  
169.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.428.000 3.494.000 2.225.000 2.303.000 1.926.000
Resultat: 500.000 124.000 -233.000 158.000 144.000
Egenkapital: 646.000 240.000 116.000 349.000 235.000
Regnskap for  Montering Innlandet As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.428.000 3.494.000 2.225.000 2.303.000 1.926.000
Driftskostnader -4.906.000 -3.355.000 -2.449.000 -2.133.000 -1.766.000
Driftsresultat 522.000 140.000 -224.000 170.000 160.000
Finansinntekter 2.000 0 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -23.000 -16.000 -10.000 -14.000 -18.000
Finans -21.000 -16.000 -9.000 -12.000 -17.000
Resultat før skatt 500.000 124.000 -233.000 158.000 144.000
Skattekostnad -94.000 0 0 -43.000 -39.000
Årsresultat 406.000 124.000 -233.000 115.000 105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 307.000 248.000 129.000 237.000 187.000
Sum omløpsmidler 1.509.000 935.000 457.000 580.000 621.000
Sum eiendeler 1.816.000 1.183.000 586.000 817.000 808.000
Sum opptjent egenkapital 616.000 210.000 86.000 319.000 205.000
Sum egenkapital 646.000 240.000 116.000 349.000 235.000
Sum langsiktig gjeld 279.000 268.000 134.000 191.000 247.000
Sum kortsiktig gjeld 891.000 675.000 336.000 276.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 1.816.000 1.183.000 586.000 816.000 808.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.448.000 3.406.000 2.225.000 2.303.000 1.919.000
Andre inntekter -20.000 89.000 0 0 7.000
Driftsinntekter 5.428.000 3.494.000 2.225.000 2.303.000 1.926.000
Varekostnad -1.051.000 -1.296.000 -1.039.000 -940.000 -965.000
Lønninger -2.970.000 -1.491.000 -981.000 -750.000 -536.000
Avskrivning -113.000 -64.000 -47.000 -47.000 -54.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -772.000 -504.000 -382.000 -396.000 -211.000
Driftskostnader -4.906.000 -3.355.000 -2.449.000 -2.133.000 -1.766.000
Driftsresultat 522.000 140.000 -224.000 170.000 160.000
Finansinntekter 2.000 0 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -23.000 -16.000 -10.000 -14.000 -18.000
Finans -21.000 -16.000 -9.000 -12.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 406.000 124.000 -233.000 115.000 105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 307.000 248.000 94.000 140.000 187.000
Sum varige driftsmidler 307.000 248.000 94.000 140.000 187.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 35.000 97.000 0
Sum anleggsmidler 307.000 248.000 129.000 237.000 187.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 475.000 530.000 1.000 0 4.000
Andre fordringer 0 12.000 196.000 186.000 196.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.034.000 393.000 260.000 394.000 422.000
Sum omløpsmidler 1.509.000 935.000 457.000 580.000 621.000
Sum eiendeler 1.816.000 1.183.000 586.000 817.000 808.000
Sum opptjent egenkapital 616.000 210.000 86.000 319.000 205.000
Sum egenkapital 646.000 240.000 116.000 349.000 235.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 279.000 268.000 134.000 191.000 247.000
Leverandørgjeld 134.000 135.000 15.000 18.000 110.000
Betalbar skatt 94.000 0 0 46.000 39.000
Skyldig offentlige avgifter 323.000 296.000 124.000 129.000 81.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 340.000 245.000 196.000 84.000 96.000
Sum kortsiktig gjeld 891.000 675.000 336.000 276.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 1.816.000 1.183.000 586.000 816.000 808.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 618.000 260.000 121.000 304.000 295.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.4 1.4 2.1 1.9
Likviditetsgrad 2 1.7 1.4 1.4 2.2 2.0
Soliditet 35.6 20.3 19.8 42.8 29.1
Resultatgrad 9.6 4 -10.1 7.4 8.3
Rentedekningsgrad 22.7 8.8 -22.4 12.3 8.9
Gjeldsgrad 1.8 3.9 4.1 1.3 2.4
Total kapitalrentabilitet 28.9 11.8 -38.1 21.1 19.9
Signatur
02.08.2012
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
02.08.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex