Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Montering & Tjenester As
Juridisk navn:  Montering & Tjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Solbakkvegen 62 Solbakkvegen 62 Fax:
3676 Notodden 3676 Notodden
Fylke: Kommune:
Telemark Notodden
Org.nr: 920839150
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/9/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Haugerud Regnskapskontor As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 173.000
Resultat: 39.000
Egenkapital: 53.000
Regnskap for  Montering & Tjenester As
Resultat 2018
Driftsinntekter 173.000
Driftskostnader -134.000
Driftsresultat 39.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 39.000
Skattekostnad -7.000
Årsresultat 32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.000
Sum omløpsmidler 111.000
Sum eiendeler 166.000
Sum opptjent egenkapital 32.000
Sum egenkapital 53.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 114.000
Sum gjeld og egenkapital 166.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 173.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 173.000
Varekostnad -25.000
Lønninger -10.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -99.000
Driftskostnader -134.000
Driftsresultat 39.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 55.000
Sum anleggsmidler 55.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 33.000
Andre fordringer 9.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 70.000
Sum omløpsmidler 111.000
Sum eiendeler 166.000
Sum opptjent egenkapital 32.000
Sum egenkapital 53.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 11.000
Betalbar skatt 7.000
Skyldig offentlige avgifter 11.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 85.000
Sum kortsiktig gjeld 114.000
Sum gjeld og egenkapital 166.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet 31.7
Resultatgrad 22.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.2
Total kapitalrentabilitet 23.4
Signatur
10.05.2018
Prokurister
10.05.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex