Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Montering & Utleie As
Juridisk navn:  Montering & Utleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90918348
Idrettsvegen 37 Idrettsvegen 37 Fax:
2270 Flisa 2270 Flisa
Fylke: Kommune:
Hedmark Åsnes
Org.nr: 991187340
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 4/17/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
35.6%
Resultat  
  
207.55%
Egenkapital  
  
8.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.083.000 4.486.000 5.311.000 2.435.000 2.409.000
Resultat: 489.000 159.000 477.000 55.000 140.000
Egenkapital: 916.000 841.000 801.000 643.000 800.000
Regnskap for  Montering & Utleie As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.083.000 4.486.000 5.311.000 2.435.000 2.409.000
Driftskostnader -5.496.000 -4.214.000 -4.785.000 -2.357.000 -2.244.000
Driftsresultat 587.000 272.000 527.000 77.000 164.000
Finansinntekter 6.000 2.000 2.000 4.000 1.000
Finanskostnader -104.000 -114.000 -51.000 -27.000 -26.000
Finans -98.000 -112.000 -49.000 -23.000 -25.000
Resultat før skatt 489.000 159.000 477.000 55.000 140.000
Skattekostnad -114.000 -39.000 -119.000 -12.000 -32.000
Årsresultat 375.000 120.000 358.000 43.000 107.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.552.000 2.625.000 2.817.000 667.000 565.000
Sum omløpsmidler 2.002.000 1.115.000 1.785.000 745.000 1.062.000
Sum eiendeler 4.554.000 3.740.000 4.602.000 1.412.000 1.627.000
Sum opptjent egenkapital 316.000 241.000 201.000 43.000 0
Sum egenkapital 916.000 841.000 801.000 643.000 800.000
Sum langsiktig gjeld 2.048.000 2.290.000 2.535.000 455.000 366.000
Sum kortsiktig gjeld 1.589.000 609.000 1.266.000 314.000 461.000
Sum gjeld og egenkapital 4.553.000 3.740.000 4.602.000 1.412.000 1.627.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.660.000 4.349.000 5.180.000 2.434.000 2.408.000
Andre inntekter 422.000 136.000 131.000 0 0
Driftsinntekter 6.083.000 4.486.000 5.311.000 2.435.000 2.409.000
Varekostnad -2.162.000 -1.888.000 -2.220.000 -782.000 -866.000
Lønninger -2.667.000 -1.890.000 -1.871.000 -1.102.000 -923.000
Avskrivning -245.000 -237.000 -193.000 -145.000 -150.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -442.000 -278.000 -531.000 -368.000 -343.000
Driftskostnader -5.496.000 -4.214.000 -4.785.000 -2.357.000 -2.244.000
Driftsresultat 587.000 272.000 527.000 77.000 164.000
Finansinntekter 6.000 2.000 2.000 4.000 1.000
Finanskostnader -104.000 -114.000 -51.000 -27.000 -26.000
Finans -98.000 -112.000 -49.000 -23.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -80.000 -200.000 0 -13.000
Årsresultat 375.000 120.000 358.000 43.000 107.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 29.000 21.000 0 0 0
Fast eiendom 2.156.000 2.200.000 2.245.000 0 0
Maskiner anlegg 329.000 317.000 483.000 569.000 439.000
Driftsløsøre 37.000 87.000 90.000 98.000 125.000
Sum varige driftsmidler 2.522.000 2.604.000 2.817.000 667.000 565.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.552.000 2.625.000 2.817.000 667.000 565.000
Varebeholdning 379.000 359.000 280.000 250.000 210.000
Kundefordringer 539.000 145.000 563.000 144.000 455.000
Andre fordringer 62.000 46.000 121.000 27.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.022.000 564.000 819.000 323.000 377.000
Sum omløpsmidler 2.002.000 1.115.000 1.785.000 745.000 1.062.000
Sum eiendeler 4.554.000 3.740.000 4.602.000 1.412.000 1.627.000
Sum opptjent egenkapital 316.000 241.000 201.000 43.000 0
Sum egenkapital 916.000 841.000 801.000 643.000 800.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000 4.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.048.000 2.290.000 2.535.000 455.000 366.000
Leverandørgjeld 412.000 62.000 432.000 58.000 180.000
Betalbar skatt 123.000 63.000 120.000 8.000 32.000
Skyldig offentlige avgifter 469.000 162.000 328.000 157.000 161.000
Utbytte -300.000 -80.000 -200.000 0 -13.000
Annen kortsiktig gjeld 286.000 241.000 186.000 90.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 1.589.000 609.000 1.266.000 314.000 461.000
Sum gjeld og egenkapital 4.553.000 3.740.000 4.602.000 1.412.000 1.627.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 413.000 506.000 519.000 431.000 601.000
Likviditetsgrad 1 1 1.8 1.4 2.4 2.3
Likviditetsgrad 2 1 1.2 1.2 1.6 1.9
Soliditet 20.1 22.5 17.4 45.5 49.2
Resultatgrad 9.6 6.1 9.9 3.2 6.8
Rentedekningsgrad 5.6 2.4 10.3 3.0 6.3
Gjeldsgrad 4 3.4 4.7 1.2 1.0
Total kapitalrentabilitet 1 7.3 11.5 5.7 10.1
Signatur
10.04.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex