Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Monterings-Service AS
Juridisk navn:  Monterings-Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32161310
Postboks 22 Tjernslivegen Fax: 32161311
3538 Sollihøgda 3538 Sollihøgda
Fylke: Kommune:
Buskerud Hole
Org.nr: 927441799
Aksjekapital: 229.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 1/3/1977 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.77%
Resultat  
  
-78.03%
Egenkapital  
  
-15.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 35.125.000 39.811.000 55.231.000 54.798.000 50.021.000
Resultat: 1.213.000 5.520.000 18.848.000 20.133.000 17.807.000
Egenkapital: 1.979.000 2.338.000 2.352.000 2.203.000 3.064.000
Regnskap for  Monterings-Service AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 35.125.000 39.811.000 55.231.000 54.798.000 50.021.000
Driftskostnader -33.817.000 -34.182.000 -36.380.000 -34.616.000 -32.213.000
Driftsresultat 1.308.000 5.629.000 18.851.000 20.182.000 17.808.000
Finansinntekter 26.000 14.000 62.000 92.000 139.000
Finanskostnader -121.000 -124.000 -66.000 -142.000 -140.000
Finans -95.000 -110.000 -4.000 -50.000 -1.000
Resultat før skatt 1.213.000 5.520.000 18.848.000 20.133.000 17.807.000
Skattekostnad -274.000 -1.316.000 -4.699.000 -5.494.000 -4.814.000
Årsresultat 939.000 4.204.000 14.149.000 14.639.000 12.993.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 466.000 567.000 700.000 757.000 1.212.000
Sum omløpsmidler 11.128.000 15.077.000 27.286.000 29.365.000 27.179.000
Sum eiendeler 11.594.000 15.644.000 27.986.000 30.122.000 28.391.000
Sum opptjent egenkapital 1.750.000 2.109.000 2.123.000 1.974.000 2.835.000
Sum egenkapital 1.979.000 2.338.000 2.352.000 2.203.000 3.064.000
Sum langsiktig gjeld 99.000 212.000 320.000 639.000 793.000
Sum kortsiktig gjeld 9.517.000 13.094.000 25.314.000 27.280.000 24.534.000
Sum gjeld og egenkapital 11.595.000 15.644.000 27.986.000 30.122.000 28.391.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.935.000 39.760.000 55.086.000 54.759.000 49.934.000
Andre inntekter 190.000 51.000 145.000 39.000 86.000
Driftsinntekter 35.125.000 39.811.000 55.231.000 54.798.000 50.021.000
Varekostnad -11.885.000 -13.958.000 -17.064.000 -15.699.000 -12.093.000
Lønninger -13.843.000 -13.088.000 -12.533.000 -12.709.000 -12.311.000
Avskrivning -186.000 -229.000 -280.000 -557.000 -712.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.903.000 -6.907.000 -6.503.000 -5.651.000 -7.097.000
Driftskostnader -33.817.000 -34.182.000 -36.380.000 -34.616.000 -32.213.000
Driftsresultat 1.308.000 5.629.000 18.851.000 20.182.000 17.808.000
Finansinntekter 26.000 14.000 62.000 92.000 139.000
Finanskostnader -121.000 -124.000 -66.000 -142.000 -140.000
Finans -95.000 -110.000 -4.000 -50.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 939.000 4.204.000 14.149.000 14.639.000 12.993.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 265.000 277.000 351.000 324.000 471.000
Driftsløsøre 201.000 290.000 349.000 433.000 741.000
Sum varige driftsmidler 466.000 567.000 700.000 757.000 1.212.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 466.000 567.000 700.000 757.000 1.212.000
Varebeholdning 5.351.000 4.774.000 5.128.000 5.579.000 5.465.000
Kundefordringer 5.023.000 6.684.000 9.800.000 7.377.000 5.841.000
Andre fordringer 754.000 706.000 804.000 854.000 280.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 2.913.000 11.554.000 15.555.000 15.594.000
Sum omløpsmidler 11.128.000 15.077.000 27.286.000 29.365.000 27.179.000
Sum eiendeler 11.594.000 15.644.000 27.986.000 30.122.000 28.391.000
Sum opptjent egenkapital 1.750.000 2.109.000 2.123.000 1.974.000 2.835.000
Sum egenkapital 1.979.000 2.338.000 2.352.000 2.203.000 3.064.000
Sum avsetninger til forpliktelser 99.000 212.000 320.000 639.000 793.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.814.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 99.000 212.000 320.000 639.000 793.000
Leverandørgjeld 2.153.000 2.085.000 1.522.000 1.361.000 823.000
Betalbar skatt 0 92.000 350.000 5.648.000 5.495.000
Skyldig offentlige avgifter 1.786.000 2.491.000 2.314.000 2.063.000 1.794.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.764.000 8.427.000 21.128.000 2.708.000 3.422.000
Sum kortsiktig gjeld 9.517.000 13.094.000 25.314.000 27.280.000 24.534.000
Sum gjeld og egenkapital 11.595.000 15.644.000 27.986.000 30.122.000 28.391.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.611.000 1.983.000 1.972.000 2.085.000 2.645.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 0.9 0.9 0.9
Soliditet 17.1 14.9 8.4 7.3 10.8
Resultatgrad 3.7 14.1 34.1 36.8 35.6
Rentedekningsgrad 10.8 45.4 285.6 142.8 128.2
Gjeldsgrad 4.9 5.7 10.9 12.7 8.3
Total kapitalrentabilitet 11.5 36.1 67.6 67.3 63.2
Signatur
04.11.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex