Monterings- Og Antenneservice As
Juridisk navn:  Monterings- Og Antenneservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90057071
Damveien 7 Damveien 7 Fax:
9411 Harstad 9411 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms Harstad
Org.nr: 898673782
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/24/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
10.76%
Resultat  
  
78.1%
Egenkapital  
  
-25.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 556.000 502.000 539.000 756.000 738.000
Resultat: -23.000 -105.000 53.000 -42.000 19.000
Egenkapital: -114.000 -91.000 14.000 -40.000 3.000
Regnskap for  Monterings- Og Antenneservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 556.000 502.000 539.000 756.000 738.000
Driftskostnader -579.000 -607.000 -485.000 -798.000 -717.000
Driftsresultat -22.000 -105.000 54.000 -42.000 21.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 0 0 0 0 -2.000
Resultat før skatt -23.000 -105.000 53.000 -42.000 19.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -23.000 -105.000 53.000 -42.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 135.000 92.000 193.000 223.000 218.000
Sum eiendeler 135.000 92.000 193.000 223.000 218.000
Sum opptjent egenkapital -144.000 -121.000 -16.000 -70.000 -27.000
Sum egenkapital -114.000 -91.000 14.000 -40.000 3.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 249.000 183.000 179.000 263.000 215.000
Sum gjeld og egenkapital 135.000 92.000 193.000 223.000 218.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 556.000 502.000 539.000 756.000 738.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 556.000 502.000 539.000 756.000 738.000
Varekostnad -10.000 -11.000 -21.000 -18.000 -18.000
Lønninger -449.000 -385.000 -297.000 -649.000 -583.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -120.000 -211.000 -167.000 -131.000 -116.000
Driftskostnader -579.000 -607.000 -485.000 -798.000 -717.000
Driftsresultat -22.000 -105.000 54.000 -42.000 21.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 0 0 0 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -23.000 -105.000 53.000 -42.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 69.000 71.000 149.000 158.000 139.000
Andre fordringer 0 0 0 12.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 66.000 20.000 43.000 53.000 72.000
Sum omløpsmidler 135.000 92.000 193.000 223.000 218.000
Sum eiendeler 135.000 92.000 193.000 223.000 218.000
Sum opptjent egenkapital -144.000 -121.000 -16.000 -70.000 -27.000
Sum egenkapital -114.000 -91.000 14.000 -40.000 3.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 19.000 2.000 22.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 97.000 47.000 59.000 73.000 85.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 133.000 134.000 98.000 190.000 131.000
Sum kortsiktig gjeld 249.000 183.000 179.000 263.000 215.000
Sum gjeld og egenkapital 135.000 92.000 193.000 223.000 218.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -114.000 -91.000 14.000 -40.000 3.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 1.1 0.8 1.0
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 1.1 0.9 1.1
Soliditet -84.4 -98.9 7.3 -17.9 1.4
Resultatgrad - -20.9 1 -5.6 2.8
Rentedekningsgrad 10.5
Gjeldsgrad -2.2 12.8 -6.6 71.7
Total kapitalrentabilitet -16.3 -114.1 2 -18.8 9.6
Signatur
06.08.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex