Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Monteringscompaniet As
Juridisk navn:  Monteringscompaniet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47391006
Skjønnerødveien 1 Skjønnerødveien 1 Fax:
1592 Våler I Østfold 1592 Våler I Østfold
Fylke: Kommune:
Østfold Våler (Østfold)
Org.nr: 998936748
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/15/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 176.000 176.000 263.000 138.000 89.000
Resultat: 0 11.000 41.000 0 -27.000
Egenkapital: -11.000 -11.000 -22.000 8.000 8.000
Regnskap for  Monteringscompaniet As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 176.000 176.000 263.000 138.000 89.000
Driftskostnader -176.000 -165.000 -222.000 -138.000 -116.000
Driftsresultat 0 11.000 41.000 0 -27.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 11.000 41.000 0 -27.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 11.000 41.000 0 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 35.000 35.000 32.000 42.000 42.000
Sum eiendeler 35.000 35.000 32.000 42.000 42.000
Sum opptjent egenkapital -112.000 -112.000 -123.000 -165.000 -164.000
Sum egenkapital -11.000 -11.000 -22.000 8.000 8.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 46.000 46.000 54.000 34.000 34.000
Sum gjeld og egenkapital 35.000 35.000 32.000 42.000 43.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 176.000 176.000 263.000 138.000 89.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 176.000 176.000 263.000 138.000 89.000
Varekostnad 0 -44.000 -56.000 -16.000 -17.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -176.000 -121.000 -166.000 -122.000 -99.000
Driftskostnader -176.000 -165.000 -222.000 -138.000 -116.000
Driftsresultat 0 11.000 41.000 0 -27.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 11.000 41.000 0 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 16.000 16.000 12.000 25.000 25.000
Kundefordringer 0 0 0 17.000 0
Andre fordringer 20.000 20.000 20.000 0 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 35.000 35.000 32.000 42.000 42.000
Sum eiendeler 35.000 35.000 32.000 42.000 42.000
Sum opptjent egenkapital -112.000 -112.000 -123.000 -165.000 -164.000
Sum egenkapital -11.000 -11.000 -22.000 8.000 8.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 46.000 46.000 54.000 34.000 34.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 46.000 46.000 54.000 34.000 34.000
Sum gjeld og egenkapital 35.000 35.000 32.000 42.000 43.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -11.000 -11.000 -22.000 8.000 8.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.6 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6
Soliditet -31.4 -31.4 -68.8 19.0 19.0
Resultatgrad 0 6.3 15.6 0.0 -30.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -4.2 -4.2 -2.5 4.3 4.3
Total kapitalrentabilitet 0 31.4 128.1 0.0 -64.3
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex