Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Monteringsgutta As
Juridisk navn:  Monteringsgutta As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41229977
Eikebergveien 18 Eikebergveien 18 Fax:
1930 Aurskog 1930 Aurskog
Fylke: Kommune:
Akershus Aurskog-Høland
Org.nr: 914820855
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/2/2015 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.87%
Resultat  
  
-110.96%
Egenkapital  
  
-8.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.584.000 2.166.000 1.239.000 1.048.000
Resultat: -56.000 511.000 8.000 79.000
Egenkapital: 437.000 480.000 88.000 86.000
Regnskap for  Monteringsgutta As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.584.000 2.166.000 1.239.000 1.048.000
Driftskostnader -1.638.000 -1.651.000 -1.232.000 -969.000
Driftsresultat -54.000 515.000 8.000 79.000
Finansinntekter 13.000 5.000 0 0
Finanskostnader -15.000 -9.000 0 0
Finans -2.000 -4.000 0 0
Resultat før skatt -56.000 511.000 8.000 79.000
Skattekostnad 12.000 -118.000 -5.000 -22.000
Årsresultat -44.000 392.000 3.000 57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 471.000 617.000 312.000 416.000
Sum omløpsmidler 902.000 1.219.000 65.000 75.000
Sum eiendeler 1.373.000 1.836.000 377.000 491.000
Sum opptjent egenkapital 408.000 451.000 59.000 57.000
Sum egenkapital 437.000 480.000 88.000 86.000
Sum langsiktig gjeld 246.000 407.000 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 690.000 949.000 289.000 403.000
Sum gjeld og egenkapital 1.373.000 1.836.000 377.000 491.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.584.000 2.101.000 1.239.000 1.048.000
Andre inntekter 0 65.000 0 0
Driftsinntekter 1.584.000 2.166.000 1.239.000 1.048.000
Varekostnad -55.000 -9.000 -30.000 -26.000
Lønninger -1.110.000 -1.151.000 -802.000 -560.000
Avskrivning -146.000 -110.000 -104.000 -104.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -327.000 -381.000 -296.000 -279.000
Driftskostnader -1.638.000 -1.651.000 -1.232.000 -969.000
Driftsresultat -54.000 515.000 8.000 79.000
Finansinntekter 13.000 5.000 0 0
Finanskostnader -15.000 -9.000 0 0
Finans -2.000 -4.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -44.000 392.000 3.000 57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 52.000 79.000 54.000 72.000
Driftsløsøre 419.000 538.000 258.000 344.000
Sum varige driftsmidler 471.000 617.000 312.000 416.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 471.000 617.000 312.000 416.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 39.000 257.000 53.000 75.000
Andre fordringer 0 2.000 12.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 862.000 960.000 0 0
Sum omløpsmidler 902.000 1.219.000 65.000 75.000
Sum eiendeler 1.373.000 1.836.000 377.000 491.000
Sum opptjent egenkapital 408.000 451.000 59.000 57.000
Sum egenkapital 437.000 480.000 88.000 86.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 23.000 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 246.000 407.000 0 2.000
Leverandørgjeld 5.000 13.000 8.000 5.000
Betalbar skatt 0 95.000 8.000 20.000
Skyldig offentlige avgifter 173.000 175.000 143.000 110.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 511.000 666.000 131.000 268.000
Sum kortsiktig gjeld 690.000 949.000 289.000 403.000
Sum gjeld og egenkapital 1.373.000 1.836.000 377.000 491.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 212.000 270.000 -224.000 -328.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 0.2 0.2
Soliditet 31.8 26.1 23.3 17.5
Resultatgrad -3.4 23.8 0.6 7.5
Rentedekningsgrad -3.6 57.2
Gjeldsgrad 2.1 2.8 3.3 4.7
Total kapitalrentabilitet 28.3 2.1 16.1
Signatur
13.02.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
13.02.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex