Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Monteringsservice AS
Juridisk navn:  Monteringsservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77712670
Bergveien 6 Bergveien 6 Fax: 77712671
9062 Furuflaten 9062 Furuflaten
Fylke: Kommune:
Troms Lyngen
Org.nr: 963878893
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/25/1992
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.9%
Resultat  
  
-757.14%
Egenkapital  
  
-70.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 927.000 1.251.000 1.734.000 1.108.000 1.218.000
Resultat: -230.000 35.000 389.000 -72.000 41.000
Egenkapital: 76.000 258.000 411.000 118.000 178.000
Regnskap for  Monteringsservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 927.000 1.251.000 1.734.000 1.108.000 1.218.000
Driftskostnader -1.131.000 -1.174.000 -1.298.000 -1.134.000 -1.137.000
Driftsresultat -204.000 75.000 436.000 -25.000 80.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -27.000 -40.000 -47.000 -47.000 -39.000
Finans -27.000 -40.000 -47.000 -47.000 -39.000
Resultat før skatt -230.000 35.000 389.000 -72.000 41.000
Skattekostnad 48.000 11.000 -97.000 13.000 -11.000
Årsresultat -182.000 46.000 293.000 -59.000 30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 766.000 787.000 513.000 593.000 586.000
Sum omløpsmidler 160.000 659.000 680.000 374.000 408.000
Sum eiendeler 926.000 1.446.000 1.193.000 967.000 994.000
Sum opptjent egenkapital -24.000 158.000 311.000 18.000 78.000
Sum egenkapital 76.000 258.000 411.000 118.000 178.000
Sum langsiktig gjeld 0 931.000 316.000 328.000 358.000
Sum kortsiktig gjeld 850.000 258.000 466.000 521.000 459.000
Sum gjeld og egenkapital 926.000 1.447.000 1.193.000 967.000 995.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 856.000 1.167.000 1.729.000 1.093.000 1.157.000
Andre inntekter 71.000 83.000 5.000 15.000 61.000
Driftsinntekter 927.000 1.251.000 1.734.000 1.108.000 1.218.000
Varekostnad -11.000 -125.000 -667.000 -171.000 -264.000
Lønninger -342.000 -465.000 -102.000 -602.000 -572.000
Avskrivning -89.000 -44.000 -6.000 -6.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -669.000 -460.000 -401.000 -292.000 -290.000
Driftskostnader -1.131.000 -1.174.000 -1.298.000 -1.134.000 -1.137.000
Driftsresultat -204.000 75.000 436.000 -25.000 80.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -27.000 -40.000 -47.000 -47.000 -39.000
Finans -27.000 -40.000 -47.000 -47.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -182.000 46.000 293.000 -59.000 30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 101.000 53.000 0 79.000 66.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 581.000 648.000 0 0 0
Driftsløsøre 84.000 82.000 9.000 15.000 21.000
Sum varige driftsmidler 665.000 730.000 9.000 15.000 21.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 4.000 504.000 500.000 500.000
Sum anleggsmidler 766.000 787.000 513.000 593.000 586.000
Varebeholdning 30.000 50.000 24.000 146.000 209.000
Kundefordringer 115.000 331.000 484.000 209.000 106.000
Andre fordringer 0 229.000 141.000 13.000 81.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.000 49.000 4.000 0 12.000
Sum omløpsmidler 160.000 659.000 680.000 374.000 408.000
Sum eiendeler 926.000 1.446.000 1.193.000 967.000 994.000
Sum opptjent egenkapital -24.000 158.000 311.000 18.000 78.000
Sum egenkapital 76.000 258.000 411.000 118.000 178.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 18.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 192.000 68.000
Sum langsiktig gjeld 0 931.000 316.000 328.000 358.000
Leverandørgjeld 31.000 154.000 275.000 138.000 35.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 46.000 133.000 31.000 -6.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 798.000 57.000 58.000 160.000 362.000
Sum kortsiktig gjeld 850.000 258.000 466.000 521.000 459.000
Sum gjeld og egenkapital 926.000 1.447.000 1.193.000 967.000 995.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -690.000 401.000 214.000 -147.000 -51.000
Likviditetsgrad 1 0.2 2.6 1.5 0.7 0.9
Likviditetsgrad 2 0.2 2.4 1.4 0.5 0.5
Soliditet 8.2 17.8 34.5 12.2 17.9
Resultatgrad 6 25.1 -2.3 6.6
Rentedekningsgrad -7.6 1.9 9.3 -0.5 2.1
Gjeldsgrad 11.2 4.6 1.9 7.2 4.6
Total kapitalrentabilitet 5.2 36.5 -2.6 8.0
Signatur
07.01.2019
SIGNATUR I FELLESSKAP
BJØRNÅS INA KRISTINE
SIGNATUR I FELLESSKAP
BJØRNÅS STIAN
Prokurister
13.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex