Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Monteringsservice AS
Juridisk navn:  Monteringsservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51579250
Postboks 329 Bjødnabeen 4 Fax: 51579249
4067 Stavanger 4031 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 981433785
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2000 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Credo Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.72%
Resultat  
  
1250.46%
Egenkapital  
  
486.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.119.000 5.330.000 5.755.000 6.083.000 6.949.000
Resultat: 1.472.000 109.000 -5.000 59.000 103.000
Egenkapital: 1.243.000 212.000 133.000 140.000 475.000
Regnskap for  Monteringsservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.119.000 5.330.000 5.755.000 6.083.000 6.949.000
Driftskostnader -2.645.000 -5.211.000 -5.756.000 -6.023.000 -6.859.000
Driftsresultat 1.474.000 119.000 0 60.000 90.000
Finansinntekter -2.000 -10.000 -5.000 14.000 14.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -15.000 -1.000
Finans -2.000 -10.000 -6.000 -1.000 13.000
Resultat før skatt 1.472.000 109.000 -5.000 59.000 103.000
Skattekostnad -329.000 -30.000 -2.000 -20.000 -28.000
Årsresultat 1.143.000 80.000 -7.000 40.000 75.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 350.000 40.000 68.000 59.000 118.000
Sum omløpsmidler 1.593.000 1.382.000 1.604.000 1.136.000 1.553.000
Sum eiendeler 1.943.000 1.422.000 1.672.000 1.195.000 1.671.000
Sum opptjent egenkapital 1.143.000 112.000 33.000 40.000 75.000
Sum egenkapital 1.243.000 212.000 133.000 140.000 475.000
Sum langsiktig gjeld 225.000 0 300.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 475.000 1.209.000 1.239.000 1.055.000 1.196.000
Sum gjeld og egenkapital 1.943.000 1.421.000 1.672.000 1.195.000 1.671.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.546.000 5.258.000 5.676.000 6.001.000 6.871.000
Andre inntekter 1.573.000 72.000 80.000 81.000 79.000
Driftsinntekter 4.119.000 5.330.000 5.755.000 6.083.000 6.949.000
Varekostnad -2.395.000 -1.033.000 -1.263.000 -977.000 -1.333.000
Lønninger -114.000 -2.589.000 -2.977.000 -3.486.000 -3.978.000
Avskrivning -16.000 -13.000 -16.000 -61.000 -77.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -120.000 -1.576.000 -1.500.000 -1.499.000 -1.471.000
Driftskostnader -2.645.000 -5.211.000 -5.756.000 -6.023.000 -6.859.000
Driftsresultat 1.474.000 119.000 0 60.000 90.000
Finansinntekter -2.000 -10.000 -5.000 14.000 14.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -15.000 -1.000
Finans -2.000 -10.000 -6.000 -1.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -112.000 0 0 -75.000 0
Årsresultat 1.143.000 80.000 -7.000 40.000 75.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 23.000 37.000 39.000 37.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 16.000 31.000 20.000 81.000
Sum varige driftsmidler 0 16.000 31.000 20.000 81.000
Sum finansielle anleggsmidler 350.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 350.000 40.000 68.000 59.000 118.000
Varebeholdning 0 526.000 530.000 241.000 248.000
Kundefordringer 263.000 675.000 637.000 382.000 690.000
Andre fordringer 20.000 88.000 123.000 139.000 157.000
Sum investeringer 22.000 25.000 36.000 42.000 44.000
Kasse, bank 1.288.000 67.000 278.000 332.000 414.000
Sum omløpsmidler 1.593.000 1.382.000 1.604.000 1.136.000 1.553.000
Sum eiendeler 1.943.000 1.422.000 1.672.000 1.195.000 1.671.000
Sum opptjent egenkapital 1.143.000 112.000 33.000 40.000 75.000
Sum egenkapital 1.243.000 212.000 133.000 140.000 475.000
Sum avsetninger til forpliktelser 225.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 225.000 0 300.000 0 0
Leverandørgjeld 235.000 109.000 227.000 104.000 113.000
Betalbar skatt 81.000 16.000 0 22.000 41.000
Skyldig offentlige avgifter 81.000 550.000 559.000 479.000 555.000
Utbytte -112.000 0 0 -75.000 0
Annen kortsiktig gjeld 78.000 534.000 453.000 450.000 487.000
Sum kortsiktig gjeld 475.000 1.209.000 1.239.000 1.055.000 1.196.000
Sum gjeld og egenkapital 1.943.000 1.421.000 1.672.000 1.195.000 1.671.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.118.000 173.000 365.000 81.000 357.000
Likviditetsgrad 1 3.4 1.1 1.3 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 3.4 0.7 0.9 0.9 1.1
Soliditet 6 14.9 8 11.7 28.4
Resultatgrad 35.8 2.2 0 1.0 1.3
Rentedekningsgrad 0 4.9 104.0
Gjeldsgrad 0.6 5.7 11.6 7.5 2.5
Total kapitalrentabilitet 75.8 7.7 -0.3 6.2 6.2
Signatur
18.04.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex