Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Morbus Addisons Forening Hordaland Fylkeslag
Juridisk navn:  Morbus Addisons Forening Hordaland Fylkeslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55188245
V/Grethe Farestvedt Skraneskogen 76 V/Grethe Farestvedt Skraneskogen 76 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 883699912
Aksjekapital: 134 NOK
Etableringsdato: 1/29/1992
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-55.56%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2005 2002
Omsetning: 32.000 72.000
Resultat: 0 36.000
Egenkapital: 134.000 134.000
Regnskap for  Morbus Addisons Forening Hordaland Fylkeslag
Resultat 2005 2002
Driftsinntekter 32.000 72.000
Driftskostnader -32.000 -36.000
Driftsresultat 0 36.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 0 36.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 139.000 134.000
Sum eiendeler 139.000 134.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 134.000 134.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 0
Sum gjeld og egenkapital 139.000 134.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 32.000 72.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -32.000 -36.000
Driftskostnader -32.000 -36.000
Driftsresultat 0 36.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag
Utbytte 0 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 5.000 0
Sum investeringer
Kasse, bank 134.000 134.000
Sum omløpsmidler 139.000 134.000
Sum eiendeler 139.000 134.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 134.000 134.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 0
Sum gjeld og egenkapital 139.000 134.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 134.000 134.000
Likviditetsgrad 1 27.8
Likviditetsgrad 2 27.9 0.0
Soliditet 96.4 100.0
Resultatgrad 0.0 50.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.0 26.9
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2005
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex