Moribus As
Juridisk navn:  Moribus As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46170517
Olsvikveien 110 Olsvikveien 110 Fax:
5184 Olsvik 5184 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989254995
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/30/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Elverum Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.27%
Resultat  
  
103.24%
Egenkapital  
  
17.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 158.000 153.000 977.000 1.616.000 933.000
Resultat: 10.000 -309.000 -20.000 -385.000 -661.000
Egenkapital: -46.000 -56.000 253.000 273.000 559.000
Regnskap for  Moribus As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 158.000 153.000 977.000 1.616.000 933.000
Driftskostnader -140.000 -453.000 -1.600.000 -1.950.000 -1.101.000
Driftsresultat 18.000 -301.000 -623.000 -333.000 -169.000
Finansinntekter 0 0 620.000 9.000 1.000
Finanskostnader -9.000 -9.000 -17.000 -61.000 -492.000
Finans -9.000 -9.000 603.000 -52.000 -491.000
Resultat før skatt 10.000 -309.000 -20.000 -385.000 -661.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 10.000 -309.000 -20.000 -385.000 -661.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.000 51.000 281.000 543.000 342.000
Sum omløpsmidler 17.000 19.000 74.000 1.146.000 787.000
Sum eiendeler 55.000 70.000 355.000 1.689.000 1.129.000
Sum opptjent egenkapital -246.000 -256.000 53.000 73.000 459.000
Sum egenkapital -46.000 -56.000 253.000 273.000 559.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 447.000 292.000
Sum kortsiktig gjeld 102.000 126.000 102.000 968.000 278.000
Sum gjeld og egenkapital 56.000 70.000 355.000 1.688.000 1.129.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 158.000 153.000 977.000 1.616.000 916.000
Andre inntekter 0 0 0 0 16.000
Driftsinntekter 158.000 153.000 977.000 1.616.000 933.000
Varekostnad -73.000 -121.000 -1.050.000 -1.274.000 -347.000
Lønninger 0 0 -158.000 -20.000 -205.000
Avskrivning -13.000 -12.000 -57.000 -49.000 -69.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -54.000 -320.000 -335.000 -607.000 -480.000
Driftskostnader -140.000 -453.000 -1.600.000 -1.950.000 -1.101.000
Driftsresultat 18.000 -301.000 -623.000 -333.000 -169.000
Finansinntekter 0 0 620.000 9.000 1.000
Finanskostnader -9.000 -9.000 -17.000 -61.000 -492.000
Finans -9.000 -9.000 603.000 -52.000 -491.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 10.000 -309.000 -20.000 -385.000 -661.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 244.000 293.000 342.000
Maskiner anlegg 38.000 51.000 37.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 38.000 51.000 281.000 293.000 342.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 250.000 0
Sum anleggsmidler 38.000 51.000 281.000 543.000 342.000
Varebeholdning 0 0 0 550.000 129.000
Kundefordringer 5.000 0 49.000 531.000 170.000
Andre fordringer 12.000 18.000 18.000 64.000 486.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 8.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 17.000 19.000 74.000 1.146.000 787.000
Sum eiendeler 55.000 70.000 355.000 1.689.000 1.129.000
Sum opptjent egenkapital -246.000 -256.000 53.000 73.000 459.000
Sum egenkapital -46.000 -56.000 253.000 273.000 559.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 102.000 108.000 82.000 503.000 59.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 447.000 292.000
Leverandørgjeld 0 18.000 5.000 454.000 201.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 14.000 1.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 1.000 11.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 102.000 126.000 102.000 968.000 278.000
Sum gjeld og egenkapital 56.000 70.000 355.000 1.688.000 1.129.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -85.000 -107.000 -28.000 178.000 509.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.7 1.2 2.8
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.7 0.7 2.4
Soliditet -82.1 71.3 16.2 49.5
Resultatgrad 11.4 -196.7 -63.8 -20.6 -18.1
Rentedekningsgrad 2 -33.4 -36.6 -5.3 -0.3
Gjeldsgrad -2.2 -2.3 0.4 5.2 1.0
Total kapitalrentabilitet 32.1 -0.8 -19.2 -14.9
Signatur
13.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex