Morstongveien 47 AS
Juridisk navn:  Morstongveien 47 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23116900
V/Union Eiendomskapital As Postboks 1715 Vika V/Union Eiendomskapital As Bolette Brygge 1 Fax:
0121 Oslo 252 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994786172
Aksjekapital: 8.642.757 NOK
Etableringsdato: 8/25/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.38%
Resultat  
  
8.88%
Egenkapital  
  
-5.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 16.105.000 15.885.000 15.724.000 15.492.000 15.052.000
Resultat: 2.980.000 2.737.000 2.904.000 4.127.000 3.066.000
Egenkapital: 15.800.000 16.738.000 17.436.000 17.943.000 17.876.000
Regnskap for  Morstongveien 47 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 16.105.000 15.885.000 15.724.000 15.492.000 15.052.000
Driftskostnader -10.524.000 -10.103.000 -7.897.000 -6.846.000 -7.137.000
Driftsresultat 5.582.000 5.783.000 7.827.000 8.645.000 7.914.000
Finansinntekter 511.000 368.000 63.000 62.000 62.000
Finanskostnader -3.113.000 -3.414.000 -4.987.000 -4.580.000 -4.911.000
Finans -2.602.000 -3.046.000 -4.924.000 -4.518.000 -4.849.000
Resultat før skatt 2.980.000 2.737.000 2.904.000 4.127.000 3.066.000
Skattekostnad -667.000 -626.000 -687.000 -1.019.000 -828.000
Årsresultat 2.313.000 2.111.000 2.216.000 3.108.000 2.238.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 108.795.000 110.668.000 102.709.000 106.834.000 111.805.000
Sum omløpsmidler 8.081.000 7.004.000 11.737.000 9.279.000 3.928.000
Sum eiendeler 116.876.000 117.672.000 114.446.000 116.113.000 115.733.000
Sum opptjent egenkapital 0 917.000 1.615.000 2.122.000 2.055.000
Sum egenkapital 15.800.000 16.738.000 17.436.000 17.943.000 17.876.000
Sum langsiktig gjeld 91.443.000 91.747.000 92.012.000 92.233.000 92.427.000
Sum kortsiktig gjeld 9.632.000 9.187.000 4.998.000 5.938.000 5.429.000
Sum gjeld og egenkapital 116.875.000 117.672.000 114.446.000 116.114.000 115.732.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 15.558.000 15.267.000 14.925.000
Andre inntekter 16.105.000 15.885.000 166.000 225.000 127.000
Driftsinntekter 16.105.000 15.885.000 15.724.000 15.492.000 15.052.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -4.926.000 -4.926.000 -4.997.000 -4.970.000 -4.970.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.598.000 -5.177.000 -2.900.000 -1.876.000 -2.167.000
Driftskostnader -10.524.000 -10.103.000 -7.897.000 -6.846.000 -7.137.000
Driftsresultat 5.582.000 5.783.000 7.827.000 8.645.000 7.914.000
Finansinntekter 511.000 368.000 63.000 62.000 62.000
Finanskostnader -3.113.000 -3.414.000 -4.987.000 -4.580.000 -4.911.000
Finans -2.602.000 -3.046.000 -4.924.000 -4.518.000 -4.849.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -2.341.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.313.000 2.111.000 2.216.000 3.108.000 2.238.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 93.454.000 97.891.000 102.542.000 106.587.000 111.477.000
Maskiner anlegg 0 0 46.000 67.000 88.000
Driftsløsøre 9.000 65.000 121.000 180.000 240.000
Sum varige driftsmidler 93.463.000 97.956.000 102.709.000 106.834.000 111.805.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.332.000 12.712.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 108.795.000 110.668.000 102.709.000 106.834.000 111.805.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.000 107.000 90.000 201.000 315.000
Andre fordringer 64.000 71.000 260.000 350.000 236.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.036.000 2.375.000 2.348.000 5.640.000 3.377.000
Sum omløpsmidler 8.081.000 7.004.000 11.737.000 9.279.000 3.928.000
Sum eiendeler 116.876.000 117.672.000 114.446.000 116.113.000 115.733.000
Sum opptjent egenkapital 0 917.000 1.615.000 2.122.000 2.055.000
Sum egenkapital 15.800.000 16.738.000 17.436.000 17.943.000 17.876.000
Sum avsetninger til forpliktelser 402.000 706.000 967.000 1.188.000 1.383.000
Gjeld til kredittinstitutt 8.500.000 7.893.000 3.631.000 4.165.000 3.514.000
Sum langsiktig gjeld 91.443.000 91.747.000 92.012.000 92.233.000 92.427.000
Leverandørgjeld 244.000 159.000 540.000 322.000 156.000
Betalbar skatt 0 0 0 90.000 0
Skyldig offentlige avgifter 12.000 12.000 15.000 38.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 876.000 1.122.000 812.000 1.322.000 1.759.000
Sum kortsiktig gjeld 9.632.000 9.187.000 4.998.000 5.938.000 5.429.000
Sum gjeld og egenkapital 116.875.000 117.672.000 114.446.000 116.114.000 115.732.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.551.000 -2.183.000 6.739.000 3.341.000 -1.501.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 2.3 1.6 0.7
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 2.3 1.6 0.8
Soliditet 13.5 14.2 15.2 15.5 15.4
Resultatgrad 34.7 36.4 49.8 55.8 52.6
Rentedekningsgrad 1.8 1.7 1.6 1.9 1.6
Gjeldsgrad 6.4 6 5.6 5.5 5.5
Total kapitalrentabilitet 5.2 5.2 6.9 7.5 6.9
Signatur
05.01.2018
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex