Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Morten Kongsrud
Juridisk navn:  Morten Kongsrud
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62352212
Kisevegen 71 Kisevegen 71 Fax:
2350 Nes På Hedmarken 2350 Nes På Hedmarken
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 969106256
Aksjekapital: 13 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.31%
Resultat  
  
-39.58%
Egenkapital  
  
10.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.238.000 3.916.000 3.650.000 4.583.000 4.642.000
Resultat: 403.000 667.000 622.000 1.483.000 1.459.000
Egenkapital: 3.717.000 3.360.000 2.707.000 2.638.000 2.287.000
Regnskap for  Morten Kongsrud
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.238.000 3.916.000 3.650.000 4.583.000 4.642.000
Driftskostnader -2.976.000 -3.315.000 -2.995.000 -3.024.000 -3.085.000
Driftsresultat 261.000 600.000 655.000 1.559.000 1.557.000
Finansinntekter 230.000 160.000 85.000 46.000 34.000
Finanskostnader -88.000 -93.000 -118.000 -122.000 -133.000
Finans 142.000 67.000 -33.000 -76.000 -99.000
Resultat før skatt 403.000 667.000 622.000 1.483.000 1.459.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 403.000 667.000 622.000 1.483.000 1.459.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.761.000 4.156.000 4.266.000 3.953.000 4.061.000
Sum omløpsmidler 1.186.000 1.735.000 795.000 1.370.000 1.384.000
Sum eiendeler 5.947.000 5.891.000 5.061.000 5.323.000 5.445.000
Sum opptjent egenkapital 3.717.000 3.360.000 2.707.000 2.638.000 0
Sum egenkapital 3.717.000 3.360.000 2.707.000 2.638.000 2.287.000
Sum langsiktig gjeld 1.927.000 1.743.000 1.926.000 2.093.000 2.253.000
Sum kortsiktig gjeld 305.000 788.000 429.000 592.000 905.000
Sum gjeld og egenkapital 5.949.000 5.891.000 5.062.000 5.323.000 5.445.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.981.000 3.664.000 3.416.000 4.404.000 4.445.000
Andre inntekter 256.000 252.000 234.000 179.000 197.000
Driftsinntekter 3.238.000 3.916.000 3.650.000 4.583.000 4.642.000
Varekostnad -2.054.000 -2.279.000 -2.214.000 -2.038.000 -2.252.000
Lønninger -100.000 -110.000 -104.000 -376.000 -177.000
Avskrivning -23.000 -6.000 -136.000 -31.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -799.000 -920.000 -541.000 -579.000 -625.000
Driftskostnader -2.976.000 -3.315.000 -2.995.000 -3.024.000 -3.085.000
Driftsresultat 261.000 600.000 655.000 1.559.000 1.557.000
Finansinntekter 230.000 160.000 85.000 46.000 34.000
Finanskostnader -88.000 -93.000 -118.000 -122.000 -133.000
Finans 142.000 67.000 -33.000 -76.000 -99.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 403.000 667.000 622.000 1.483.000 1.459.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.795.000 3.819.000 3.849.000 3.896.000 3.970.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 960.000 261.000 266.000 -172.000 -216.000
Sum varige driftsmidler 4.756.000 4.081.000 4.115.000 3.724.000 3.755.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 76.000 151.000 229.000 306.000
Sum anleggsmidler 4.761.000 4.156.000 4.266.000 3.953.000 4.061.000
Varebeholdning 391.000 210.000 198.000 199.000 302.000
Kundefordringer 160.000 526.000 110.000 269.000 574.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 477.000 477.000 477.000 441.000 361.000
Kasse, bank 159.000 522.000 11.000 462.000 147.000
Sum omløpsmidler 1.186.000 1.735.000 795.000 1.370.000 1.384.000
Sum eiendeler 5.947.000 5.891.000 5.061.000 5.323.000 5.445.000
Sum opptjent egenkapital 3.717.000 3.360.000 2.707.000 2.638.000 0
Sum egenkapital 3.717.000 3.360.000 2.707.000 2.638.000 2.287.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 318.000 385.000 241.000 199.000 156.000
Sum langsiktig gjeld 1.927.000 1.743.000 1.926.000 2.093.000 2.253.000
Leverandørgjeld 347.000 291.000 203.000 178.000 223.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -365.000 108.000 -22.000 176.000 473.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 4.000 7.000 39.000 53.000
Sum kortsiktig gjeld 305.000 788.000 429.000 592.000 905.000
Sum gjeld og egenkapital 5.949.000 5.891.000 5.062.000 5.323.000 5.445.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 881.000 947.000 366.000 778.000 479.000
Likviditetsgrad 1 3.9 2.2 1.9 2.3 1.5
Likviditetsgrad 2 2.6 1.9 1.4 2.0 1.2
Soliditet 62.5 5 53.5 49.6 42.0
Resultatgrad 8.1 15.3 17.9 34.0 33.5
Rentedekningsgrad 3 6.5 5.6 13.2 12.0
Gjeldsgrad 0.6 0.8 0.9 1.0 1.4
Total kapitalrentabilitet 8.3 12.9 14.6 30.2 29.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex