Morten Romenstads Aktivitetsfond
Juridisk navn:  Morten Romenstads Aktivitetsfond
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62468763
Unset Unset Fax: 62468763
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 985073589
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/21/2002
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-800%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 2.000 0 0 0
Resultat: -7.000 1.000 -6.000 -21.000 0
Egenkapital: 0 100.000 99.000 105.000 126.000
Regnskap for  Morten Romenstads Aktivitetsfond
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 2.000 0 0 0
Driftskostnader -7.000 -1.000 -6.000 -21.000 -1.000
Driftsresultat -7.000 1.000 -6.000 -21.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -7.000 1.000 -6.000 -21.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 1.000 -6.000 -21.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 100.000 99.000 105.000 126.000
Sum eiendeler 0 100.000 99.000 105.000 126.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 99.000 0 126.000
Sum egenkapital 0 100.000 99.000 105.000 126.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 100.000 99.000 105.000 126.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 2.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 2.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -1.000 -6.000 -21.000 -1.000
Driftskostnader -7.000 -1.000 -6.000 -21.000 -1.000
Driftsresultat -7.000 1.000 -6.000 -21.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 1.000 -6.000 -21.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 100.000 99.000 105.000 126.000
Sum omløpsmidler 0 100.000 99.000 105.000 126.000
Sum eiendeler 0 100.000 99.000 105.000 126.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 99.000 0 126.000
Sum egenkapital 0 100.000 99.000 105.000 126.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 100.000 99.000 105.000 126.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 100.000 99.000 105.000 126.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.0 0.0 0.0
Soliditet 1 100.0 100.0 100.0
Resultatgrad 5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1 -6.1 -20.0 0.0
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex