Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mortenlaks AS
Juridisk navn:  Mortenlaks AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76930221
Sjøvegen 16 A Erikstad Fax: 76930288
8410 Lødingen 8410 Lødingen
Fylke: Kommune:
Nordland Lødingen
Org.nr: 966384379
Aksjekapital: 910.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 3/22/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Utvikling:
Omsetning  
  
22.91%
Resultat  
  
-14.48%
Egenkapital  
  
18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 112.174.000 91.267.000 175.347.000 116.551.000 95.005.000
Resultat: 31.038.000 36.292.000 90.908.000 37.497.000 27.719.000
Egenkapital: 124.463.000 105.479.000 127.157.000 69.480.000 52.125.000
Regnskap for  Mortenlaks AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 112.174.000 91.267.000 175.347.000 116.551.000 95.005.000
Driftskostnader -81.354.000 -55.240.000 -84.367.000 -79.226.000 -67.485.000
Driftsresultat 30.821.000 36.028.000 90.979.000 37.324.000 27.520.000
Finansinntekter 475.000 562.000 127.000 248.000 301.000
Finanskostnader -258.000 -298.000 -197.000 -75.000 -102.000
Finans 217.000 264.000 -70.000 173.000 199.000
Resultat før skatt 31.038.000 36.292.000 90.908.000 37.497.000 27.719.000
Skattekostnad -6.535.000 -7.969.000 -23.232.000 -9.477.000 -7.486.000
Årsresultat 24.503.000 28.323.000 67.676.000 28.020.000 20.232.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.843.000 89.032.000 85.475.000 21.422.000 21.205.000
Sum omløpsmidler 123.780.000 110.095.000 114.752.000 92.881.000 65.864.000
Sum eiendeler 160.623.000 199.127.000 200.227.000 114.303.000 87.069.000
Sum opptjent egenkapital 123.554.000 104.570.000 126.247.000 68.571.000 51.215.000
Sum egenkapital 124.463.000 105.479.000 127.157.000 69.480.000 52.125.000
Sum langsiktig gjeld 18.237.000 20.911.000 15.655.000 12.114.000 9.804.000
Sum kortsiktig gjeld 17.922.000 72.737.000 57.415.000 32.709.000 25.141.000
Sum gjeld og egenkapital 160.623.000 199.128.000 200.227.000 114.304.000 87.070.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 112.174.000 91.253.000 175.332.000 116.493.000 94.993.000
Andre inntekter 0 14.000 15.000 58.000 12.000
Driftsinntekter 112.174.000 91.267.000 175.347.000 116.551.000 95.005.000
Varekostnad -49.057.000 -54.758.000 -51.921.000 -53.322.000 -51.424.000
Lønninger -9.705.000 -8.863.000 -8.620.000 -8.442.000 -6.316.000
Avskrivning -4.299.000 -4.218.000 -3.233.000 -3.837.000 -3.338.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.027.000 -17.132.000 -12.001.000 -8.239.000 -7.640.000
Driftskostnader -81.354.000 -55.240.000 -84.367.000 -79.226.000 -67.485.000
Driftsresultat 30.821.000 36.028.000 90.979.000 37.324.000 27.520.000
Finansinntekter 475.000 562.000 127.000 248.000 301.000
Finanskostnader -258.000 -298.000 -197.000 -75.000 -102.000
Finans 217.000 264.000 -70.000 173.000 199.000
Konsernbidrag -5.518.000 0 0 -665.000 0
Utbytte 0 -50.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Årsresultat 24.503.000 28.323.000 67.676.000 28.020.000 20.232.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.840.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Fast eiendom 3.422.000 7.667.000 1.623.000 1.906.000 1.980.000
Maskiner anlegg 0 65.000 411.000 693.000 2.295.000
Driftsløsøre 2.851.000 2.512.000 930.000 802.000 1.457.000
Sum varige driftsmidler 25.776.000 32.228.000 27.929.000 14.618.000 14.235.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.227.000 51.804.000 52.546.000 1.804.000 1.969.000
Sum anleggsmidler 36.843.000 89.032.000 85.475.000 21.422.000 21.205.000
Varebeholdning 53.019.000 54.183.000 24.372.000 30.744.000 38.770.000
Kundefordringer 0 0 15.694.000 6.570.000 1.550.000
Andre fordringer 52.613.000 530.000 571.000 3.188.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 18.149.000 55.382.000 74.116.000 52.379.000 25.528.000
Sum omløpsmidler 123.780.000 110.095.000 114.752.000 92.881.000 65.864.000
Sum eiendeler 160.623.000 199.127.000 200.227.000 114.303.000 87.069.000
Sum opptjent egenkapital 123.554.000 104.570.000 126.247.000 68.571.000 51.215.000
Sum egenkapital 124.463.000 105.479.000 127.157.000 69.480.000 52.125.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.037.000 12.306.000 5.681.000 7.576.000 9.804.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 2.211.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 18.237.000 20.911.000 15.655.000 12.114.000 9.804.000
Leverandørgjeld 2.974.000 2.954.000 10.506.000 6.906.000 2.944.000
Betalbar skatt 6.156.000 1.344.000 25.127.000 11.459.000 7.358.000
Skyldig offentlige avgifter 709.000 1.097.000 10.903.000 2.349.000 4.135.000
Utbytte 0 -50.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Annen kortsiktig gjeld 8.083.000 15.131.000 879.000 1.995.000 704.000
Sum kortsiktig gjeld 17.922.000 72.737.000 57.415.000 32.709.000 25.141.000
Sum gjeld og egenkapital 160.623.000 199.128.000 200.227.000 114.304.000 87.070.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 105.858.000 37.358.000 57.337.000 60.172.000 40.723.000
Likviditetsgrad 1 6.9 1.5 2 2.8 2.6
Likviditetsgrad 2 3.9 0.8 1.6 1.9 1.1
Soliditet 77.5 5 63.5 60.8 59.9
Resultatgrad 27.5 39.5 51.9 32.0 29.0
Rentedekningsgrad 119.5 120.9 461.8 501.0 272.8
Gjeldsgrad 0.3 0.9 0.6 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 19.5 18.4 45.5 32.9 32.0
Signatur
07.06.2006
STYRETS FORMANN.
Prokurister
08.01.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex