Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mortens Godstransport As
Juridisk navn:  Mortens Godstransport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90038188
Kisevegen 680 Kisevegen 680 Fax:
2350 Nes På Hedmarken 2350 Nes På Hedmarken
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 918604758
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/10/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
36.42%
Resultat  
  
67.65%
Egenkapital  
  
-38.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 2.120.000 1.554.000
Resultat: -33.000 -102.000
Egenkapital: -119.000 -86.000
Regnskap for  Mortens Godstransport As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 2.120.000 1.554.000
Driftskostnader -2.148.000 -1.648.000
Driftsresultat -28.000 -94.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -5.000 -7.000
Finans -5.000 -7.000
Resultat før skatt -33.000 -102.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -33.000 -102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 176.000 41.000
Sum eiendeler 176.000 41.000
Sum opptjent egenkapital -135.000 -102.000
Sum egenkapital -119.000 -86.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 295.000 127.000
Sum gjeld og egenkapital 176.000 41.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.120.000 1.554.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 2.120.000 1.554.000
Varekostnad -173.000 -124.000
Lønninger -394.000 -347.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.581.000 -1.177.000
Driftskostnader -2.148.000 -1.648.000
Driftsresultat -28.000 -94.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -5.000 -7.000
Finans -5.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -33.000 -102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 163.000 22.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 12.000 19.000
Sum omløpsmidler 176.000 41.000
Sum eiendeler 176.000 41.000
Sum opptjent egenkapital -135.000 -102.000
Sum egenkapital -119.000 -86.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 110.000 66.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 -8.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 31.000 28.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 154.000 41.000
Sum kortsiktig gjeld 295.000 127.000
Sum gjeld og egenkapital 176.000 41.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -119.000 -86.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.3
Likviditetsgrad 2 0.6 0.3
Soliditet -67.6 -209.8
Resultatgrad -1.3
Rentedekningsgrad -5.6 -13.4
Gjeldsgrad -2.5 -1.5
Total kapitalrentabilitet -15.9 -229.3
Signatur
24.02.2017
Prokurister
24.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex