Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mortens Kro AS
Juridisk navn:  Mortens Kro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67067790
Trondheimsveien 3 Trondheimsveien 3 Fax: 67067791
1481 Hagan 1481 Hagan
Fylke: Kommune:
Viken Nittedal
Org.nr: 940129613
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 142
Etableringsdato: 5/23/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Tet Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.08%
Resultat  
  
131.15%
Egenkapital  
  
73.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 47.054.000 43.944.000 39.106.000 37.368.000 34.904.000
Resultat: 2.931.000 1.268.000 640.000 18.000 335.000
Egenkapital: 2.377.000 1.371.000 811.000 652.000 603.000
Regnskap for  Mortens Kro AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 47.054.000 43.944.000 39.106.000 37.368.000 34.904.000
Driftskostnader -44.118.000 -42.685.000 -38.470.000 -37.358.000 -34.579.000
Driftsresultat 2.935.000 1.259.000 636.000 9.000 325.000
Finansinntekter 13.000 18.000 9.000 12.000 16.000
Finanskostnader -17.000 -8.000 -5.000 -3.000 -6.000
Finans -4.000 10.000 4.000 9.000 10.000
Resultat før skatt 2.931.000 1.268.000 640.000 18.000 335.000
Skattekostnad -675.000 -309.000 -160.000 -4.000 -94.000
Årsresultat 2.256.000 960.000 480.000 14.000 242.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.974.000 3.137.000 3.440.000 4.019.000 3.763.000
Sum omløpsmidler 11.093.000 8.155.000 6.304.000 4.019.000 4.020.000
Sum eiendeler 14.067.000 11.292.000 9.744.000 8.038.000 7.783.000
Sum opptjent egenkapital 1.807.000 801.000 241.000 82.000 33.000
Sum egenkapital 2.377.000 1.371.000 811.000 652.000 603.000
Sum langsiktig gjeld 18.000 5.000 61.000 45.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 11.672.000 9.916.000 8.871.000 7.342.000 7.153.000
Sum gjeld og egenkapital 14.067.000 11.292.000 9.743.000 8.039.000 7.784.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 46.964.000 43.728.000 39.082.000 37.325.000 34.795.000
Andre inntekter 89.000 215.000 25.000 43.000 109.000
Driftsinntekter 47.054.000 43.944.000 39.106.000 37.368.000 34.904.000
Varekostnad -14.832.000 -13.796.000 -12.304.000 -12.779.000 -11.215.000
Lønninger -19.580.000 -18.738.000 -15.938.000 -16.009.000 -15.350.000
Avskrivning -832.000 -1.012.000 -1.267.000 -1.182.000 -1.089.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.874.000 -9.139.000 -8.961.000 -7.388.000 -6.925.000
Driftskostnader -44.118.000 -42.685.000 -38.470.000 -37.358.000 -34.579.000
Driftsresultat 2.935.000 1.259.000 636.000 9.000 325.000
Finansinntekter 13.000 18.000 9.000 12.000 16.000
Finanskostnader -17.000 -8.000 -5.000 -3.000 -6.000
Finans -4.000 10.000 4.000 9.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.250.000 -400.000 -320.000 0 0
Årsresultat 2.256.000 960.000 480.000 14.000 242.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 2.470.000 2.702.000 2.737.000 3.393.000 3.244.000
Driftsløsøre 489.000 420.000 333.000 612.000 519.000
Sum varige driftsmidler 2.959.000 3.122.000 3.425.000 4.004.000 3.763.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 0
Sum anleggsmidler 2.974.000 3.137.000 3.440.000 4.019.000 3.763.000
Varebeholdning 527.000 554.000 695.000 531.000 594.000
Kundefordringer 3.037.000 2.884.000 1.666.000 1.614.000 1.872.000
Andre fordringer 1.144.000 1.058.000 36.000 41.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.210.000 3.660.000 3.590.000 1.682.000 894.000
Sum omløpsmidler 11.093.000 8.155.000 6.304.000 4.019.000 4.020.000
Sum eiendeler 14.067.000 11.292.000 9.744.000 8.038.000 7.783.000
Sum opptjent egenkapital 1.807.000 801.000 241.000 82.000 33.000
Sum egenkapital 2.377.000 1.371.000 811.000 652.000 603.000
Sum avsetninger til forpliktelser 18.000 5.000 61.000 45.000 28.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 140.000
Sum langsiktig gjeld 18.000 5.000 61.000 45.000 28.000
Leverandørgjeld 2.204.000 2.368.000 1.969.000 1.366.000 2.189.000
Betalbar skatt 663.000 364.000 144.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.470.000 2.107.000 1.771.000 1.759.000 1.702.000
Utbytte -1.250.000 -400.000 -320.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.085.000 4.677.000 4.668.000 4.217.000 3.121.000
Sum kortsiktig gjeld 11.672.000 9.916.000 8.871.000 7.342.000 7.153.000
Sum gjeld og egenkapital 14.067.000 11.292.000 9.743.000 8.039.000 7.784.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -579.000 -1.761.000 -2.567.000 -3.323.000 -3.133.000
Likviditetsgrad 1 1 0.8 0.7 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.6 0.5 0.5
Soliditet 16.9 12.1 8.3 8.1 7.7
Resultatgrad 6.2 2.9 1.6 0.0 0.9
Rentedekningsgrad 172.6 157.4 127.2 7.0 56.8
Gjeldsgrad 4.9 7.2 1 11.3 11.9
Total kapitalrentabilitet 2 11.3 6.6 0.3 4.4
Signatur
08.10.2018
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex