Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mortvedt Invest AS
Juridisk navn:  Mortvedt Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52722026
Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 981237803
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 10/21/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.77%
Resultat  
  
-107.66%
Egenkapital  
  
-6.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 236.000 215.000 226.000 99.000 469.000
Resultat: -35.000 457.000 -74.000 -31.000 36.000
Egenkapital: -593.000 -558.000 -1.015.000 -941.000 -910.000
Regnskap for  Mortvedt Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 236.000 215.000 226.000 99.000 469.000
Driftskostnader -173.000 -137.000 -187.000 -60.000 -397.000
Driftsresultat 63.000 79.000 39.000 39.000 71.000
Finansinntekter 0 481.000 0 0 1.000
Finanskostnader -99.000 -102.000 -113.000 -70.000 -37.000
Finans -99.000 379.000 -113.000 -70.000 -36.000
Resultat før skatt -35.000 457.000 -74.000 -31.000 36.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 457.000 -74.000 -31.000 36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.133.000 2.180.000 2.440.000 2.488.000 212.000
Sum omløpsmidler 1.748.000 1.803.000 1.449.000 1.531.000 1.600.000
Sum eiendeler 3.881.000 3.983.000 3.889.000 4.019.000 1.812.000
Sum opptjent egenkapital -793.000 -758.000 -1.215.000 -1.141.000 -1.110.000
Sum egenkapital -593.000 -558.000 -1.015.000 -941.000 -910.000
Sum langsiktig gjeld 4.068.000 4.151.000 4.531.000 4.605.000 0
Sum kortsiktig gjeld 405.000 389.000 372.000 354.000 2.722.000
Sum gjeld og egenkapital 3.880.000 3.982.000 3.888.000 4.018.000 1.812.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 469.000
Andre inntekter 236.000 215.000 226.000 99.000 0
Driftsinntekter 236.000 215.000 226.000 99.000 469.000
Varekostnad 0 0 0 0 -333.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -48.000 -48.000 -48.000 -32.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -125.000 -89.000 -139.000 -28.000 -64.000
Driftskostnader -173.000 -137.000 -187.000 -60.000 -397.000
Driftsresultat 63.000 79.000 39.000 39.000 71.000
Finansinntekter 0 481.000 0 0 1.000
Finanskostnader -99.000 -102.000 -113.000 -70.000 -37.000
Finans -99.000 379.000 -113.000 -70.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 457.000 -74.000 -31.000 36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.133.000 2.180.000 2.228.000 2.276.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.133.000 2.180.000 2.228.000 2.276.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 212.000 212.000 212.000
Sum anleggsmidler 2.133.000 2.180.000 2.440.000 2.488.000 212.000
Varebeholdning 1.240.000 1.240.000 1.240.000 1.240.000 1.240.000
Kundefordringer 6.000 6.000 6.000 140.000 135.000
Andre fordringer 148.000 147.000 141.000 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 355.000 410.000 62.000 149.000 225.000
Sum omløpsmidler 1.748.000 1.803.000 1.449.000 1.531.000 1.600.000
Sum eiendeler 3.881.000 3.983.000 3.889.000 4.019.000 1.812.000
Sum opptjent egenkapital -793.000 -758.000 -1.215.000 -1.141.000 -1.110.000
Sum egenkapital -593.000 -558.000 -1.015.000 -941.000 -910.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.068.000 4.151.000 4.531.000 4.605.000 0
Leverandørgjeld 0 1.000 0 0 1.189.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 405.000 388.000 372.000 354.000 1.534.000
Sum kortsiktig gjeld 405.000 389.000 372.000 354.000 2.722.000
Sum gjeld og egenkapital 3.880.000 3.982.000 3.888.000 4.018.000 1.812.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.343.000 1.414.000 1.077.000 1.177.000 -1.122.000
Likviditetsgrad 1 4.3 4.6 3.9 4.3 0.6
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 0.6 0.9 0.2
Soliditet -15.3 -26.1 -23.4 -50.2
Resultatgrad 26.7 36.7 17.3 39.4 15.1
Rentedekningsgrad 0.6 0.8 0.3 0.6 1.9
Gjeldsgrad -7.5 -8.1 -4.8 -5.3 -3.0
Total kapitalrentabilitet 1.6 14.1 1 1.0 4.0
Signatur
26.02.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex