Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mortveit Holding AS
Juridisk navn:  Mortveit Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52779472
Strøm Strøm Fax:
5567 Skjoldastraumen 5567 Skjoldastraumen
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 989148850
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/30/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
535.29%
Egenkapital  
  
5.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.040.000 0 0 0 0
Resultat: 756.000 119.000 129.000 2.047.000 2.061.000
Egenkapital: 4.620.000 4.383.000 4.792.000 5.695.000 5.737.000
Regnskap for  Mortveit Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.040.000 0 0 0 0
Driftskostnader -9.000 -11.000 -10.000 -10.000 -10.000
Driftsresultat 1.031.000 -11.000 -10.000 -10.000 -10.000
Finansinntekter -255.000 130.000 139.000 2.057.000 2.071.000
Finanskostnader -21.000 0 0 0 0
Finans -276.000 130.000 139.000 2.057.000 2.071.000
Resultat før skatt 756.000 119.000 129.000 2.047.000 2.061.000
Skattekostnad -19.000 -29.000 -32.000 -13.000 -16.000
Årsresultat 737.000 91.000 97.000 2.034.000 2.044.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 169.000 169.000 150.000 150.000 150.000
Sum omløpsmidler 5.010.000 4.810.000 5.723.000 7.558.000 7.603.000
Sum eiendeler 5.179.000 4.979.000 5.873.000 7.708.000 7.753.000
Sum opptjent egenkapital 4.483.000 4.246.000 4.655.000 5.559.000 5.600.000
Sum egenkapital 4.620.000 4.383.000 4.792.000 5.695.000 5.737.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 560.000 597.000 1.082.000 2.013.000 2.016.000
Sum gjeld og egenkapital 5.180.000 4.980.000 5.874.000 7.709.000 7.753.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.040.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.040.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -11.000 -10.000 -10.000 -10.000
Driftskostnader -9.000 -11.000 -10.000 -10.000 -10.000
Driftsresultat 1.031.000 -11.000 -10.000 -10.000 -10.000
Finansinntekter -255.000 130.000 139.000 2.057.000 2.071.000
Finanskostnader -21.000 0 0 0 0
Finans -276.000 130.000 139.000 2.057.000 2.071.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -500.000 -1.000.000 -2.076.000 -2.000.000
Årsresultat 737.000 91.000 97.000 2.034.000 2.044.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 169.000 169.000 150.000 150.000 150.000
Sum anleggsmidler 169.000 169.000 150.000 150.000 150.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 4.810.000 5.723.000 7.558.000 7.603.000
Sum investeringer 4.883.000 0 0 0 0
Kasse, bank 127.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 5.010.000 4.810.000 5.723.000 7.558.000 7.603.000
Sum eiendeler 5.179.000 4.979.000 5.873.000 7.708.000 7.753.000
Sum opptjent egenkapital 4.483.000 4.246.000 4.655.000 5.559.000 5.600.000
Sum egenkapital 4.620.000 4.383.000 4.792.000 5.695.000 5.737.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 10.000 23.000 32.000 13.000 16.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -500.000 -1.000.000 -2.076.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 549.000 575.000 1.049.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 560.000 597.000 1.082.000 2.013.000 2.016.000
Sum gjeld og egenkapital 5.180.000 4.980.000 5.874.000 7.709.000 7.753.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.450.000 4.213.000 4.641.000 5.545.000 5.587.000
Likviditetsgrad 1 8.9 8.1 5.3 3.8 3.8
Likviditetsgrad 2 8.9 8.1 5.3 3.8 3.8
Soliditet 89.2 8 81.6 73.9 74.0
Resultatgrad 99.1
Rentedekningsgrad 49.1
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 1 2.4 2.2 26.6 26.6
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex