Moskus Eiendommer AS
Juridisk navn:  Moskus Eiendommer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61215050
C/O Snøhetta Regnskap As C/O Snøhetta Regnskap As Fax: 61215051
2662 Dovre 2662 Dovre
Fylke: Kommune:
Innlandet Dovre
Org.nr: 994210807
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 5/13/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Snøhetta Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.23%
Resultat  
  
57.08%
Egenkapital  
  
13.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.821.000 1.764.000 1.970.000 1.670.000 1.456.000
Resultat: 677.000 431.000 629.000 271.000 119.000
Egenkapital: 4.396.000 3.869.000 3.730.000 3.445.000 3.337.000
Regnskap for  Moskus Eiendommer AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.821.000 1.764.000 1.970.000 1.670.000 1.456.000
Driftskostnader -984.000 -1.180.000 -1.156.000 -1.185.000 -1.044.000
Driftsresultat 837.000 584.000 814.000 486.000 412.000
Finansinntekter 4.000 3.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -164.000 -156.000 -186.000 -216.000 -294.000
Finans -160.000 -153.000 -185.000 -215.000 -293.000
Resultat før skatt 677.000 431.000 629.000 271.000 119.000
Skattekostnad -150.000 -92.000 -145.000 -64.000 -29.000
Årsresultat 527.000 339.000 485.000 208.000 90.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.662.000 8.019.000 8.376.000 8.648.000 8.576.000
Sum omløpsmidler 949.000 849.000 608.000 613.000 391.000
Sum eiendeler 8.611.000 8.868.000 8.984.000 9.261.000 8.967.000
Sum opptjent egenkapital 1.246.000 719.000 580.000 295.000 187.000
Sum egenkapital 4.396.000 3.869.000 3.730.000 3.445.000 3.337.000
Sum langsiktig gjeld 3.998.000 4.498.000 4.802.000 5.231.000 5.447.000
Sum kortsiktig gjeld 218.000 502.000 452.000 585.000 182.000
Sum gjeld og egenkapital 8.612.000 8.869.000 8.984.000 9.261.000 8.966.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.821.000 1.764.000 1.970.000 1.670.000 1.456.000
Driftsinntekter 1.821.000 1.764.000 1.970.000 1.670.000 1.456.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -86.000 -86.000 -84.000 -61.000 -60.000
Avskrivning -357.000 -357.000 -356.000 -344.000 -343.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -541.000 -737.000 -716.000 -780.000 -641.000
Driftskostnader -984.000 -1.180.000 -1.156.000 -1.185.000 -1.044.000
Driftsresultat 837.000 584.000 814.000 486.000 412.000
Finansinntekter 4.000 3.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -164.000 -156.000 -186.000 -216.000 -294.000
Finans -160.000 -153.000 -185.000 -215.000 -293.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -200.000 -100.000 -50.000
Årsresultat 527.000 339.000 485.000 208.000 90.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.374.000 8.019.000 5.652.000 5.772.000 5.485.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.288.000 0 2.724.000 2.876.000 3.091.000
Sum varige driftsmidler 7.662.000 8.019.000 8.376.000 8.648.000 8.576.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.662.000 8.019.000 8.376.000 8.648.000 8.576.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 33.000 102.000 53.000 210.000 95.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 916.000 748.000 555.000 403.000 295.000
Sum omløpsmidler 949.000 849.000 608.000 613.000 391.000
Sum eiendeler 8.611.000 8.868.000 8.984.000 9.261.000 8.967.000
Sum opptjent egenkapital 1.246.000 719.000 580.000 295.000 187.000
Sum egenkapital 4.396.000 3.869.000 3.730.000 3.445.000 3.337.000
Sum avsetninger til forpliktelser 105.000 125.000 149.000 98.000 34.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.998.000 4.498.000 4.802.000 5.231.000 5.447.000
Leverandørgjeld 38.000 176.000 151.000 478.000 124.000
Betalbar skatt 170.000 117.000 93.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 2.000 1.000 1.000 0
Utbytte 0 -200.000 -200.000 -100.000 -50.000
Annen kortsiktig gjeld 7.000 7.000 7.000 7.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 218.000 502.000 452.000 585.000 182.000
Sum gjeld og egenkapital 8.612.000 8.869.000 8.984.000 9.261.000 8.966.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 731.000 347.000 156.000 28.000 209.000
Likviditetsgrad 1 4.4 1.7 1.3 1 2.1
Likviditetsgrad 2 4.4 1.7 1.3 1 2.2
Soliditet 5 43.6 41.5 37.2 37.2
Resultatgrad 4 33.1 41.3 29.1 28.3
Rentedekningsgrad 5.1 3.7 4.4 2.3 1.4
Gjeldsgrad 1 1.3 1.4 1.7 1.7
Total kapitalrentabilitet 9.8 6.6 9.1 5.3 4.6
Signatur
29.04.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex