Moss Marina AS
Juridisk navn:  Moss Marina AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69252235
Postboks 1108 Jeløy Værftsgata 13 Fax: 69270388
1510 Moss 1511 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 982743354
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 12/5/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.36%
Resultat  
  
-90%
Egenkapital  
  
5.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 688.000 785.000 848.000 851.000 965.000
Resultat: 5.000 50.000 -244.000 -367.000 -278.000
Egenkapital: 103.000 98.000 -1.087.000 -843.000 -476.000
Regnskap for  Moss Marina AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 688.000 785.000 848.000 851.000 965.000
Driftskostnader -680.000 -728.000 -1.072.000 -1.193.000 -1.223.000
Driftsresultat 8.000 57.000 -224.000 -343.000 -258.000
Finansinntekter 1.000 9.000 10.000 66.000 46.000
Finanskostnader -3.000 -16.000 -30.000 -91.000 -66.000
Finans -2.000 -7.000 -20.000 -25.000 -20.000
Resultat før skatt 5.000 50.000 -244.000 -367.000 -278.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 50.000 -244.000 -367.000 -278.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 294.000 2.751.000
Sum omløpsmidler 170.000 221.000 6.000 193.000 157.000
Sum eiendeler 170.000 221.000 6.000 487.000 2.908.000
Sum opptjent egenkapital -97.000 -1.137.000 -1.187.000 -943.000 -576.000
Sum egenkapital 103.000 98.000 -1.087.000 -843.000 -476.000
Sum langsiktig gjeld 52.000 123.000 1.089.000 1.326.000 3.380.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 0 4.000 4.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 170.000 221.000 6.000 487.000 2.908.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 688.000 785.000 848.000 847.000 962.000
Andre inntekter 0 0 0 3.000 3.000
Driftsinntekter 688.000 785.000 848.000 851.000 965.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -294.000 -369.000 -369.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -680.000 -728.000 -778.000 -824.000 -854.000
Driftskostnader -680.000 -728.000 -1.072.000 -1.193.000 -1.223.000
Driftsresultat 8.000 57.000 -224.000 -343.000 -258.000
Finansinntekter 1.000 9.000 10.000 66.000 46.000
Finanskostnader -3.000 -16.000 -30.000 -91.000 -66.000
Finans -2.000 -7.000 -20.000 -25.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 50.000 -244.000 -367.000 -278.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 294.000 663.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 294.000 663.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 2.088.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 294.000 2.751.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 3.000 54.000
Andre fordringer 11.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 159.000 221.000 6.000 190.000 103.000
Sum omløpsmidler 170.000 221.000 6.000 193.000 157.000
Sum eiendeler 170.000 221.000 6.000 487.000 2.908.000
Sum opptjent egenkapital -97.000 -1.137.000 -1.187.000 -943.000 -576.000
Sum egenkapital 103.000 98.000 -1.087.000 -843.000 -476.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 52.000 123.000 1.089.000 1.326.000 3.380.000
Leverandørgjeld 15.000 0 4.000 4.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 4.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 0 4.000 4.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 170.000 221.000 6.000 487.000 2.908.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 155.000 221.000 2.000 189.000 153.000
Likviditetsgrad 1 11.3 1.5 48.3 39.3
Likviditetsgrad 2 11.3 0 1.5 48.3 39.3
Soliditet 60.6 44.3 -18116.7 -173.1 -16.4
Resultatgrad 1.2 7.3 -26.4 -40.3 -26.7
Rentedekningsgrad 2.7 3.6 -7.5 -3.8 -3.2
Gjeldsgrad 0.7 1.3 -1.6 -7.1
Total kapitalrentabilitet 5.3 29.9 -3566.7 -56.9 -7.3
Signatur
02.02.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.02.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex